Wat moeten nierpatiënten doen nu het coronavirus zich ook in Nederland verspreidt?


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 16 maart 2020

Update 18 augustus 2020


Enkele leden hebben ons benaderd met de vraag wat ons advies aan nierpatiënten is nu het coronavirus ook in Nederland rondwaart.

Verschillende organisaties (NTS, NFN, LONT, etc.) hebben adviezen opgesteld voor (nier)patiënten. Die adviezen hebben wij hieronder verzameld.

Adviezen voor nierpatiënten

De bekende, algemene maatregelen om besmetting te voorkomen, zijn:

  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Mijd de spits.

Daarnaast adviseert het RIVM mensen van boven de 70 en mensen met een kwetsbare gezondheid om extra voorzichtig te zijn. Het kan verstandig zijn om voorlopig zo veel mogelijk thuis te blijven.

Lees meer

  • Website van het RIVM.

Neem contact op met uw arts

Een eenduidig advies aan nierpatiënten geven, is lastig. Binnen de kwetsbare groepen patiënten, kunnen individuen weer erg verschillen. Wat een goed advies is voor de een, is misschien overdreven voor de ander of gaat juist niet ver genoeg. Ook de omgeving van een patiënt is belangrijk.

We raden u daarom aan met vragen over uw persoonlijke situatie contact op te nemen met uw arts of behandelteam. Zij kunnen advies-op-maat geven, met de juiste medische achtergrondinformatie, gericht op uw persoonlijke situatie.


Adviezen voor transplantatiepatiënten

Voor transplantatiepatiënten gelden de algemene adviezen voor nierpatiënten hierboven.

Daarnaast hebben de Nederlandse Transplantatie Stichting, Nederlandse Transplantatie Vereniging en de transplantatiecentra adviezen speciaal voor transplantatiepatiënten opgesteld.

Lees meer

Op de wachtlijst voor niertransplantatie

Transplantaties in Nederland gaan door. Toen het aantal coronapatiënten op de IC en in het ziekenhuis afnam, werd de reguliere zorg weer opgestart. Er is weer meer capaciteit (personeel, bedden, materialen) en de ziekenhuizen hebben hun beleid aangepast op basis van de adviezen van het RIVM en ingericht op de 1.5m-samenleving. Wel zijn er enkele zaken anders dan normaal.

Lees meer


Adviezen voor dialysepatiënten

Voor dialysepatiënten gelden de algemene adviezen voor nierpatiënten hierboven.

Dialysetaxi

Zittend ziekenvervoer kan noodzakelijk zijn voor mensen die voor chemotherapie of nierdialyse naar het ziekenhuis moeten. Het RIVM heeft een protocol opgesteld voor het zittend ziekenvervoer van personen met corona of met klachten die bij corona passen.

Per 1 juli 2020 zijn een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje in het vervoer naar de dialyse verplicht.

Lees meer

Vakantiedialyse

Is het verantwoord om op vakantie te gaan en dus te dialyseren in een ander centrum?

Dialyse in Nederland

Volgens het RIVM is het verantwoord om vakantiedialyse in Nederland (dus niet in het buitenland) toe te staan in de periode tot 1 september 2020.

Uiteraard met inachtneming van de huidige richtlijnen (1,5 meter afstand, goede hygiënemaatregelen, het screenen op klachten en het laagdrempelig testen van personen met klachten) en mits er geen nieuwe uitbraken van de epidemie komen.

Lees meer

Dialyse in het buitenland

Over dialyse in het buitenland is het RIVM helder: het advies aan dialysepatiënten is om niet naar het buitenland op vakantie te gaan!

Het Ministerie van Buitenlandse zaken geeft de meeste Europese landen momenteel code geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Maar als omstandigheden veranderen, kan een land van het ene op het andere moment van code geel naar code oranje gaan.

Reizen naar dat land wordt dan afgeraden en kosten die gemaakt worden voor repatriëring of medische zorg worden niet (meer) door de verzekeraar vergoed.

Lees meer


Risico's voor nierpatiënten

Verschillende onderzoeken laten zien dat nierpatiënten die het coronavirus oplopen een hoger risico hebben op ernstige complicaties, en zelfs op overlijden. Zeker als zij wegens het virus in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat geldt voor mensen met chronische nierschade, dialyse- en transplantatiepatiënten.

Gelukkig is het aantal dialyse- en niertransplantatiepatiënten dat op het moment geïnfecteerd raakt met het coronavirus zeer laag. Om dit zo te houden, blijft het advies van de NFN (Nederlandse Federatie voor Nefrologie) aan nierpatiënten: houd u aan de preventiemaatregelen voor hoogrisicopatiënten, zoals die door de overheid worden geadviseerd.

Lees meer


Dossier Coronavirus en chronische nierschade

Op nieren.nl staat een dossier met informatie voor mensen met chronische nierschade, dialyserenden en getransplanteerden.

Lees meer


Coördinatieteam nefrologie

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft, samen met Nefrovisie en het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) het coördinatieteam nefrologie opgericht. 

Doel van dit team is om de leden (nefrologen en wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van nierziekten) op de hoogte te houden van actuele adviezen over het coronavirus in Nederland.

Lees meer

 

Themadagen afgelast

Wij volgen de adviezen van de Rijksoverheid en hebben al onze themadagen en andere bijeenkomsten tot 1 januari 2021 geannuleerd. We kijken naar mogelijkheden om de uitgevallen dagen online te houden.

Kijk in de agenda voor het actuele overzicht van onze themadagen.