Wat moeten nierpatiënten doen nu het coronavirus zich ook in Nederland verspreidt?

Gepubliceerd op 16 maart 2020

Enkele leden hebben ons benaderd met de vraag wat ons advies aan nierpatiënten is nu het coronavirus ook in Nederland is opgedoken?

Neem contact op met uw arts

Waren er 2 weken geleden alleen nog adviezen voor de gehele Nederlandse bevolking, inmiddels hebben verschillende organisaties (NTS, NFN, LONT, etc.) ook adviezen opgesteld voor (nier)patiënten. Die adviezen hebben wij hieronder verzameld.

Toch blijft het lastig een eenduidig advies aan nierpatiënten te geven. Binnen de kwetsbare groepen patiënten, kunnen individuen weer erg verschillen. Wat een goed advies is voor de een, is misschien overdreven voor de ander of gaat juist niet ver genoeg. Ook de omgeving van een patiënt is belangrijk.

We raden u daarom aan met vragen over uw persoonlijke situatie contact op te nemen met uw arts of behandelteam. Zij kunnen advies-op-maat geven, met de juiste medische achtergrondinformatie, gericht op uw persoonlijke situatie.

Adviezen voor getransplanteerden

De Nederlandse Transplantatie Stichting, Nederlandse Transplantatie Vereniging en de transplantatiecentra hebben adviezen voor getransplanteerden opgesteld, zie Het coronavirus en adviezen voor getransplanteerden

Op de wachtlijst?

De gezamenlijke transplantatiecentra hebben besloten bijna alle niertransplantaties uit te stellen. De reden hiervoor is dat de ontvanger van een nier rondom de operatie een hogere dosis afweeronderdrukkende medicijnen krijgt. Deze patiënten zijn mogelijk extra kwetsbaar voor infecties. Lees meer: Op de wachtlijst en het coronavirus

Dossier Coronavirus en chronische nierschade

Op nieren.nl staat een dossier met informatie voor mensen met chronische nierschade, dialyserenden en getransplanteerden. Ga naar www.nieren.nl/coronavirus

Coördinatieteam nefrologie

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft, samen met Nefrovisie en het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) het coördinatieteam nefrologie opgericht. 

Doel van dit team is om de leden (nefrologen en wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van nierziekten) op de hoogte te houden van actuele adviezen over het coronavirus in Nederland. Lees meer: Coördinatieteam nefrologie opgericht. We zullen u uiteraard van nieuwe adviezen op de hoogte houden.   

Algemene adviezen RIVM

Verder volgen wij de algemene adviezen van het RIVM. Daarin is opgenomen:

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Adviezen coronavirus

Themadagen afgelast

Wij volgen de adviezen van de Rijksoverheid en hebben al onze themadagen en andere bijeenkomsten tot 1 juni geannuleerd. We kijken naar mogelijkheden om de uitgevallen dagen op een ander moment te organiseren. Kijk in de agenda voor het actuele overzicht van onze themadagen.

Dialysetaxi

Zittend ziekenvervoer kan noodzakelijk zijn voor mensen die voor chemotherapie of nierdialyse naar het ziekenhuis moeten. Het RIVM heeft een protocol opgesteld voor het zittend ziekenvervoer van personen met corona of met klachten die bij corona passen.