Wat moeten nierpatiënten doen nu het coronavirus zich ook in Nederland verspreidt?

Gepubliceerd op 16 maart 2020

Update 2 juli 2020


Enkele leden hebben ons benaderd met de vraag wat ons advies aan nierpatiënten is nu het coronavirus ook in Nederland rondwaart.

Verschillende organisaties (NTS, NFN, LONT, etc.) hebben adviezen opgesteld voor (nier)patiënten. Die adviezen hebben wij hieronder verzameld.

Neem contact op met uw arts

Toch blijft het lastig een eenduidig advies aan nierpatiënten te geven. Binnen de kwetsbare groepen patiënten, kunnen individuen weer erg verschillen. Wat een goed advies is voor de een, is misschien overdreven voor de ander of gaat juist niet ver genoeg. Ook de omgeving van een patiënt is belangrijk.

We raden u daarom aan met vragen over uw persoonlijke situatie contact op te nemen met uw arts of behandelteam. Zij kunnen advies-op-maat geven, met de juiste medische achtergrondinformatie, gericht op uw persoonlijke situatie.

Adviezen voor transplantatiepatiënten

De Nederlandse Transplantatie Stichting, Nederlandse Transplantatie Vereniging en de transplantatiecentra hebben adviezen voor getransplanteerden opgesteld, zie Het coronavirus en adviezen voor transplantatiepatiënten

Op de wachtlijst voor niertransplantatie

Transplantaties in Nederland gaan door. Nu het aantal coronapatiënten op de IC en in het ziekenhuis afneemt, wordt de reguliere zorg ook weer opgestart. Er is weer meer capaciteit (personeel, bedden, materialen) en de ziekenhuizen hebben hun beleid aangepast op basis van de adviezen van het RIVM en ingericht op de 1.5m-samenleving. Wel zijn er enkele zaken anders dan normaal.

Lees meer: Op de wachtlijst en het coronavirus, website Nederlandse Transplantatie Stichting

Dialysetaxi

Zittend ziekenvervoer kan noodzakelijk zijn voor mensen die voor chemotherapie of nierdialyse naar het ziekenhuis moeten. Het RIVM heeft een protocol opgesteld voor het zittend ziekenvervoer van personen met corona of met klachten die bij corona passen.

Per 1 juli 2020 zijn een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje in het vervoer naar de dialyse verplicht.

Lees meer: Aangepaste richtlijnen dialysetaxi

Vakantiedialyse

Is het verantwoord om op vakantie in Nederland te gaan en dus te dialyseren in een ander centrum?

Volgens het RIVM is het verantwoord om vakantiedialyse in Nederland (dus niet in het buitenland) toe te staan in de periode tot 1 september 2020.

Uiteraard met inachtneming van de huidige richtlijnen (1,5 meter afstand, goede hygiënemaatregelen, het screenen op klachten en het laagdrempelig testen van personen met klachten) en mits er geen nieuwe uitbraken van de epidemie komen.

Lees meer: Vakantiedialyse, is dat mogelijk dit jaar? 

Dossier Coronavirus en chronische nierschade

Op nieren.nl staat een dossier met informatie voor mensen met chronische nierschade, dialyserenden en getransplanteerden.

Ga naar www.nieren.nl/coronavirus

Coördinatieteam nefrologie

De Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) heeft, samen met Nefrovisie en het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) het coördinatieteam nefrologie opgericht. 

Doel van dit team is om de leden (nefrologen en wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van nierziekten) op de hoogte te houden van actuele adviezen over het coronavirus in Nederland.

Lees meer: Coördinatieteam nefrologie opgericht. We zullen u uiteraard van nieuwe adviezen op de hoogte houden.   

Algemene adviezen RIVM

Verder volgen wij de algemene adviezen van het RIVM. Daarin is opgenomen:

Voor kwetsbare personen geldt:

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

 

Themadagen afgelast

Wij volgen de adviezen van de Rijksoverheid en hebben al onze themadagen en andere bijeenkomsten tot 1 januari 2021 geannuleerd. We kijken naar mogelijkheden om de uitgevallen dagen online te houden.

Kijk in de agenda voor het actuele overzicht van onze themadagen.