Welke resultaten van uw behandeling vindt u het belangrijkst?

Gepubliceerd op 28 maart 2017

De NVN vindt het belangrijk dat nierpatiënten en getransplanteerden kunnen laten weten wat zij aan een behandeling hebben gehad. Daarom werken we mee aan de ontwikkeling van vragenlijsten waarop patiënten kunnen aangeven wat het resultaat van de behandeling was. In Nederland is dat de PROMs-vragenlijst (voor dialyse) en internationaal de ICHOM Standaard Set. Op dit moment werken wij aan de ICHOM Standaard Set, waar o.a. het Erasmus MC bij betrokken is.

Resultaten van behandeling

Om een zo goed mogelijke vragenlijst te kunnen maken, willen we graag weten welke resultaten van een behandeling voor u het zwaarst wegen. De resultaten van een behandeling zijn te verdelen in:

  • resultaten voor uw gezondheid (positieve resultaten)
  • bijwerkingen en symptomen (negatieve resultaten)
  • resultaten die te maken hebben met uw kwaliteit van leven.

Wat weegt voor u het zwaarst?

Om te achterhalen welke resultaten patiënten het belangrijkst vinden, hebben we een enquête opgesteld. De uitleg bij de enquête is wat ingewikkeld. De vraag is of u bij elk resultaat van de behandeling wilt aangeven hoe zwaar dit onderwerp voor u weegt (of woog) door het een cijfer te geven tussen 1 en 9. Als u onderwerpen mist, dan kunt u die ook vermelden.

De onderwerpen die voor deelnemers aan dit onderzoek het zwaarst wegen, maken de grootste kans om in de uiteindelijke vragenlijst te komen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen ook worden gebruikt om de PROMs-vragenlijst te verbeteren als dat kan.

LET OP: het gaat er dus niet om hoe u uw huidige behandeling ervaart. We willen weten welke resultaten van uw huidige behandeling voor u het zwaarst wegen, het belangrijkst zijn.

Doet u mee?

Vul de enqête in voor uw huidige behandelvorm (nierfalenpoli / predialyse, dialyse, transplantatie of conservatieve behandeling).

Invullen duurt 5 tot maximaal 10 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Deelnemen kan tot 30 april.

Ga naar de korte enquête van de ICHOM.