Word jij het nieuwe bestuurslid van de NVN?


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 31 januari 2022

Van een van onze bestuursleden zit de maximale bestuurstermijn erop. We zoeken daarom een nieuw algemeen bestuurslid. Wil je op bestuurlijk niveau een bijdrage aan de NVN leveren? Lees dan verder en solliciteer.

De NVN heeft een bestuur van acht vrijwilligers: voorzitter Dick de Jonge, penningmeester Jaap Boom en de algemene bestuursleden Björn Kamphuis, Micky Scharn, Marcel Persad, Peter Mensink, Janneke Bresser en Rob Spijkers.

Het bestuur bestaat uit zes mannen en twee vrouwen. Zes bestuursleden zijn nierpatiënt. Eén bestuurslid is partner van een nierpatiënt en één bestuurslid is partner van een nierpatiënt en nierdonor.

Björn Kamphuis zal na acht jaar (maximale bestuurstermijn) niet meer herkiesbaar zijn.

Peter Mensink en Marcel Persad stellen zich in april 2022 herkiesbaar.

Voor de vervanging op langere termijn zoeken we daarom een nieuw algemeen bestuurslid. Nierpatiënten, nierdonoren of ouders van kinderen met een nierziekte worden van harte uitgenodigd zich te melden.

Functie-eisen

  • Het vermogen om op strategisch niveau bij te dragen aan verdere professionalisering van de vereniging en het bureau.
  • Zicht hebben op de positionering van de NVN binnen het nefrologische veld (Nierstichting, regionale nierpatiëntenverenigingen, Nefrovise, de diverse beroepsverenigingen binnen de nefrologie, de Nederlandse Transplantatie Stichting).
  • Zicht hebben op het bredere veld van patiëntenorganisaties, de rol van patiëntenparticipatie in diverse beleidsterreinen en ontwikkelingen hierin.
  • Goede contactuele eigenschappen en bereidheid om te investeren in de ontwikkeling van het bestuur als geheel.

Meer informatie

Interesse?

Stuur uiterlijk 1 maart 2022 een kort CV en een profielschets van jezelf aan het bestuur. De profielschets omvat de volgende gegevens:

  • Naam, contactgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer);
  • Aard van je lidmaatschap van de NVN (patiëntlid, partner- of ouderlid, nierdonor);
  • Je maatschappelijke achtergrond (opleiding; werkervaring);
  • Je bestuurlijke ervaring;
  • Je motivatie om zich als NVN-bestuurslid aan te melden.

Dat kan per brief (Postbus 284, 1400 AG Bussum), maar bij voorkeur per e-mail: zijlstra@nvn.nl.

Procedure

Het bestuur van de NVN maakt een selectie uit de kandidaten op basis van hun CV en profielschets. De geslecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden waarin uiteraard ook ruimte is om vragen te stellen over de inhoud van het bestuurswerk en de werkwijze.

Bekijk ook

  • Onze andere vacatures voor vrijwilligers en betaalde medewerkers