ALV april 2016


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De ALV van april 2016 begon met een formeel gedeelte over het jaarverslag en jaarrekening 2015.

Daarna volgde er een plenaire presentatie van de uitkomsten van de achterbanraadpleging, Eind 2015 hebben ruim 1.600 van de 7.700 NVN leden een vragenlijst ingevuld over de NVN, haar speerpunten en haar activiteiten. Daarnaast heeft er een groepsbijeenkomst met zeven vrijwilligers van de NVN plaatsgevonden.

De uitkomsten van deze achterbanraadpleging werden gepresenteerd en aansluitend gingen wij met elkaar daarover in gesprek: Wat wilt u dat wij behouden, wat kan er anders en beter? Onze leden zijn erg belangrijk als bron van informatie en ‘kritische’ spiegel; de input uit deze discussie gebruiken wij dan ook bij het schrijven van een nieuw meerjarenbeleidsplan.

Stukken

Notulen