ALV april 2017

Waar kiest u voor?

Dit is het jaar van de verkiezingen. Uw stem laten horen is van groot belang. Niet alleen voor de Tweede Kamer, maar ook voor de NVN. Wat voor vereniging wilt u de komende vier jaar?

Er wordt op de ALV van de NVN ook gestemd over het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020, zeg maar ons regeerakkoord met u. Leggen we de goede accenten? Waar gaan we mee door? Wat moet nieuwe/meer aandacht krijgen?

En we verwachten de stemming in de Eerste Kamer over het actief donorregistratiesysteem (ADR). Lukt het ons om de senatoren te overtuigen van het belang van dit wetsvoorstel waarmee we een historische omwenteling te weeg kunnen brengen?

Wat telt voor u….

In de najaarsvergadering van 2016 hebben we u al op de hoogte gebracht van de huidige zes speerpunten in ons beleid waarvan de werkgroep van leden stelt dat we die ook de komende vier jaar moeten handhaven. Maar de werkgroep gaf ook drie nieuwe invalshoeken mee om te bespreken op de ALV:

  • Hoe vergroten we bereikbaarheid/beschikbaarheid?
  • Kunnen we de aandacht voor nierziekten ook breder maken dan de ziekte alleen: geestelijk welbevinden, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, etc.?
  • Kunnen we medisch handelen meer gepersonaliseerd, op het individu afgestemd, maken?

Na de actieve bespreking op de najaars-ALV nu de uitkomsten hiervan zoals neergelegd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2017-2020. We gaan ook dit op een interactieve manier met u delen.

Hier gaat het formele gedeelte van de ALV aan vooraf. Daarin wordt besproken hoe we het afgelopen jaar als vereniging hebben gepresteerd (jaarverslag en jaarrekening 2016) en wordt uw goedkeuring hierover gevraagd. Ook is er de verkiezing van nieuwe bestuursleden waarvoor u bij deze uitnodiging een oproep vindt.

Na de roerige jaren 2006-2010 is er sprake van een stabiele vereniging en een goed functionerend bestuur en bureau. Dit vraagt ook om een bestuur dat zichzelf vernieuwt in de loop der jaren. En doen we een dringend beroep op u om over deze oproep na te denken.