ALV april 2018

ADR, hoe nu verder?

Dit is het jaar waarin het wetsvoorstel voor actieve donorregistratie (ADR) door de Eerste Kamer is aangenomen en daarmee wet is geworden. Minister Bruno Bruins van VWS liet weten dat de wet in de zomer van 2020 in kan gaan.

Hoe is het hele proces gelopen? Wat moet er nog gebeuren voor 2020? Wat was en is de rol van de NVN? Hoe was de samenwerking met andere patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen?

Dit lieten wij zien op deze ALV waarbij in het middagdeel Pia Dijkstra en Tom Oostrom te gast waren. Uiteraard was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten.

Bestuurszaken

In het ochtenddeel van de ALV ging het om herverkiezing van zittende bestuursleden, benoemen van een nieuw bestuurslid en legden wij verantwoording af over 2017, zowel inhoudelijk (wat we bereikt hebben) als financieel. 

Bestuursverkiezingen

Er is sprake van een stabiele vereniging en een goed functionerend bestuur en bureau. Dit vraagt ook om een bestuur dat zichzelf vernieuwt in de loop der jaren.

Voor herverkiezing ging het om de voorzitter (Jan van Cruchten voor zijn laatste termijn van twee jaar), de penningmeester (Tessa Ketting voor haar eerste verlenging met twee jaar) en bestuurslid Björn Kamphuis (eveneens eerste verlenging met twee jaar). Alle drie hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn.

We namen afscheid van Ties Hagen. Hij heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn. Ties zit als mantelzorger in het bestuur.

Stukken

Verslagen

 

Datum & tijd

21 april, 10.00 - 15.00 uur

Locatie

JOINN!
Onderdoor 5
3995 DW HOUTEN

www.joinn.nl