ALV november 2016

De NVN een nieuwe fase in

Een werkgroep van leden heeft zich gebogen over de toekomst van de NVN. Ons meerjarenbeleidsplan 2014-2016 loopt af. Wat hebben we bereikt met de zes speerpunten en waar willen we in de jaren 2017-2020 aan werken? Een eerste richting is gepresenteerd op deze ALV.

Een paar prikkelende uitspraken:

  • Richt de NVN zich wel op de mensen die onze steun het hardst nodig hebben?
  • Als de NVN zegt ”een mens is meer dan zijn ziekte” is er dan wel voldoende aandacht voor levensgebieden, anders dan de medische kant?

Daarnaast zijn ons Activiteitenplan 2017 en de bijpassende begroting gepresenteerd en ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Het is het eerste activiteitenplan dat, in het verlengde van het huidige meerjarenbeleidsplan, al een blik werpt op de (te verwachten) richting in 2017-2020.

Bestuurswisseling

Naast de plannen voor de toekomst stonden we stil bij de afgelopen jaren. Onze voorzitter Dré van de Meerendonk heeft een tweede bestuursperiode erop zitten en nam na zes jaar afscheid. 

Het bestuur droeg Jan van Cruchten voor als nieuwe voorzitter.

Jan heeft na zijn opleiding aan de Landbouwuniversiteit Wageningen diverse functies in het onderwijs en de (commerciële) dienstverlening vervult. De laatste 25 jaar was hij als directeur eindverantwoordelijke in een tweetal organisaties.

In 1985 werd de diagnose gesteld dat een auto-immuunziekte zijn nieren aantaste. Vanaf 2010 moest hij dialyseren (PD). Jan heeft inmiddels twee transplantaties achter de rug waarvan de laatste is geslaagd. Jan maakt sinds 2012 deel uit van het bestuur van de NVN. 'Omdat ik vanwege gezondheidsredenen heb moeten stoppen met werken, wil ik mijn energie en ervaring graag inzetten voor de belangenbehartiging van de nierpatiënten,' geeft hij aan.

Daarnaast stelt het bestuurslid Willem Vinke zich kandidaat voor een derde termijn. Na een eerste termijn van vier jaar en een tweede termijn van twee jaar is deze laatste termijn van twee jaar tevens de laatste. Het bestuur ondersteunt zijn kandidatuur.

Speerpunten 2017-2020

Na het formele gedeelte van de ALV praatten we in kleinere groepen verder over de speerpunten voor het meerjarenbeleidsplan 2017-2020. Met de uitkomsten van deze gesprekken kunnen wij het nieuwe meerjarenbeleidsplan verder vormgeven. Het uiteindelijke concept zal worden gepresenteerd op de volgende ALV, op vrijdag 21 april.  

Notulen

Presentatie