ALV november 2019

Medicijnen die niet leverbaar zijn: een groot probleem voor veel nierpatiënten. Tijdens deze ALV gaan we in gesprek over het thema medicatiebeleid. Verder worden het activiteitenplan 2020 en de resultaten van de achterbanraadpleging gepresenteerd.

Agenda

10.00         Binnenlopen

10.30         Welkom door de voorzitter, notulen en mededelingen

11.00         Activiteitenplan en begroting 2020, vaststellen contributie 2020

11.45         Presentatie achterbanraadpleging

12.30         Lunch

13.30         Thema Medicatiebeleid: interactieve sessie

15.15         Einde met een drankje

Stukken

 

Datum & tijd

zaterdag 23 november 2019
10.00 uur - 15.30 uur

Locatie

Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE Bussum