Patiënt-beoordelaars

De NVN is op zoek naar ervaringsdeskundigen die de twee groepen patiënt-beoordelaars gaan versterken bij het beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen.

Wat gaat u doen?

Patiënt-beoordelaars letten op zaken als: kunnen patiënten dit onderzoek goed begrijpen, is de belasting voor de deelnemers niet te hoog, worden patiënten goed op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek?

U bent in ieder geval twee maal per jaar betrokken bij het beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen in het kader van calls van de Nierstichting (een call is een oproep aan onderzoekers om hun onderzoeksvoorstellen in te dienen als ze voor subsidie in aanmerking willen komen). Daarbij leest u eerst enkele voorstellen individueel door en bespreekt u uw bevindingen vervolgens in een subgroep met andere patiënt-beoordelaars. Daarna komt de hele groep nog een keer samen in Utrecht of Bussum om de commentaren onder begeleiding van een bureaumedewerker aan te scherpen.

Daarnaast is het mogelijk dat u tussendoor een aantal maal per jaar via de mail benaderd wordt om:

  • Individueel een voorstel te beoordelen en via de mail uw reactie terug te sturen.
  • Mee te denken met een onderzoeker tijdens het schrijven van een onderzoeksvoorstel.

Tijdsbesteding

Afhankelijk van de call hebt u 6-14 uur nodig om de onderzoeken te beoordelen. Vervolgens komt u 2 keer 4 uur met de groep bijeen om samen tot een conclusie te komen. Per call is dat samen ongeveer 20 uur. Er is dus in ieder geval 2 maal per jaar sprake van een piekbelasting in enkele weken.

Het beoordelen van individuele onderzoeksvoorstellen via de mail, kost ongeveer 2 à 3 uur.

Wie zoeken we?

Voor deze vrijwilligersfunctie zijn we op zoek naar mensen die:

  • Graag lezen en bij voorkeur ook Engels kunnen lezen.
  • Zich willen inzetten voor wetenschappelijk onderzoek voor nierpatiënten.
  • Een positief kritische blik hebben.
  • Snel en kernachtig verbetermogelijkheden kunnen verwoorden.
  • Graag met andere vrijwilligers samenwerken.

Voor deze functie nodigen wij naast nierpatiënten ook naasten en donoren van harte uit om te reageren.

Aanmelden

Hebt u interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan een e-mail naar Wanda Konijn: konijn@nvn.nl.

Meer over deze vrijwilligersfunctie kunt u ook lezen onder Patiënten betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.

Vrijwilliger bij de NVN

De functie van patiënt-beoordelaar is een vrijwilligersfunctie bij de NVN. Onkosten als reiskosten worden vergoed.