Vrijwilligers voor richtlijnontwikkeling

De NVN wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan de ontwikkeling van medische richtlijnen. Deze richtlijnen ondersteunen de zorgverleners bij het nemen van besluiten door zo concreet mogelijk aan te geven wat ze het beste kunnen doen in een bepaalde situatie. De ontwikkeling van een richtlijn wordt volgens bepaalde stappen uitgevoerd. Daarbij wordt een goede wetenschappelijke onderbouwing nagestreefd (evidence based).

Ervaringsdeskundige NVN-vrijwilligers leveren in deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage. Zij weten als geen ander wat een richtlijn voor hen straks in de praktijk betekent en kunnen daar feedback op geven. Ook zijn zij in staat om direct voorbeelden aan te dragen die de betrokken zorgverleners nieuwe inzichten geven.

Concreet bestaan de activiteiten van deze vrijwilligers uit:

 • Het bijwonen van werk- en klankbordgroepen samen met zorgverleners (vaak in Utrecht en ‘s avonds), deze komen ongeveer vijf maal per jaar samen.
 • Het formuleren van knelpunten in de praktijk.
 • Het voorbereiden van achterbanraadplegingen.
 • Het meelezen van concept teksten, zowel in het Engels als in het Nederlands.
 • Het helpen vertalen van richtlijnen in patiënteninformatie.

Het opstellen van een richtlijn kan soms langer dan een jaar duren, hoewel ook korte varianten mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij een herziening. De NVN is daarom op zoek naar 10 vrijwilligers die zich voor langere tijd (meerdere jaren) willen inzetten om medische richtlijnen mede vorm te geven vanuit patiëntenperspectief.

De vrijwilligers vormen een vaste groep die, onder begeleiding van een bureaumedewerker, snel hun ervaring kunnen inzetten bij de (door-) ontwikkeling van richtlijnen. Belangrijk is dat zij ook bereid zijn elkaar te ondersteunen bij vraagstukken en 5 maal per jaar willen samen komen om van elkaar te leren. Om het werk goed uit te kunnen voeren, ontvangen de vrijwilligers een eerste online training.

Wie zoeken we?

10 vrijwilligers (nierpatiënten, ouders van nierpatiënten en donoren), die:

 • Geïnteresseerd zijn in de (wetenschappelijke) opbouw van medische richtlijnen.
 • Bereid zijn om een online training te volgen.
 • Ook binnen een groep medische professionals van zich durven laten horen.
 • Goed en analytisch teksten kunnen lezen, ook in het Engels.
 • Onderdeel willen zijn van een vaste groep vrijwilligers.
 • Zich voor langere tijd willen binden.

Inschatting tijdsbeslag: 8 – 10 uur per maand.

Wat bieden wij?

 • Ondersteuning vanuit het landelijk bureau.
 • Vergoeding van benodigde materialen.
 • Wanneer van toepassing: reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer of een kilometervergoeding.
 • Eén keer per jaar de NVN-vrijwilligersdag.
 • Eén keer per jaar de NVN-barbecue.

Aanmelden

Hebt u interesse in deze vrijwilligersfunctie? Meldt u zich dan via de mail aan bij Karen Prantl, coördinator kwaliteit & onderzoek: prantl@nvn.nl. Vermeld in deze mail:

 • Wat u aantrekt in deze vrijwilligersfunctie.
 • Welke ervaring u hebt die op deze functie aansluit.

Voor meer informatie kunt u ook bellen met Karen Prantl via 035 - 691 21 28 (ma t/m do).

Als u in aanmerking komt voor de functie, volgt een gesprek om nader kennis te maken.