2025


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

April 2017

Medisch specialisten hebben een uitdagende visie neergelegd over hun beroep in het jaar 2025.

In de woorden van de voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) Marcel Daniëls: ‘Werken ‘met een koel hoofd en een warm hart’ en vol ‘geneesplezier’. Gemotiveerd om de gezondheid van alle mensen in Nederland (en mogelijk ook buiten onze landsgrenzen) te bevorderen; om elke patiënt als uniek mens te bezien; om betrokken te zijn bij de inrichting van de zorg en om rekening te willen houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen onze maatschappij.’ Waaraan elders in het document nog wordt toegevoegd: ‘We willen aantoonbaar de beste zorg ter wereld in 2025.’Dat alles in een sfeer van ‘gerechtvaardigd vertrouwen’.

Dat klinkt allemaal mooi en wellicht vindt u het ook hoogdravend. Een gezonde ambitie neerleggen, vind ik wel plezierig. Het geeft richting en stimuleert. Als patiëntenvereniging kunnen we daar niet tegen zijn. En de specialisten van FMS doen meer. Ze zien nadrukkelijk de relatie tussen patiënt en arts als 1 van de belangrijke pijlers. Zo spreken ze van: ‘De relatie tussen patiënt en medisch specialist is in 2025 vooral gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Dit is meer dan alleen de behandeling van de ziekte.

Dat sluit nauw aan bij onze ambities die we bespraken op onze Algemene Ledenvergadering (ALV) eind vorig jaar. De NVN heeft de afgelopen jaren uitgedragen dat de kwaliteit van de zorg zit in de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Met de gelijkluidende ambities van de FMS lijkt dat alleen maar dichterbij te komen. Een win-win situatie.

'3 op de 10 Nederlanders hebben lage gezondheidsvaardigheden'

De FMS onderkent dat zij alle ambities niet alleen kan waarmaken en geeft hieronder een aantal punten mee waar we als patiënten(vereniging) naar zullen moeten kijken.

De unieke patiënt in 2025

  • Is actief bezig met zijn gezondheid en welbevinden. Hij voert naar vermogen de regie op activiteiten die de gezondheid en het welzijn maximaliseren. Voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden is er ondersteuning op maat beschikbaar, passend bij het niveau waarop zij functioneren. Met ‘lage gezondheidsvaardigheden’ wordt het volgende bedoeld: lage vaardigheden van mensen om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken in hun eigen situatie. 3 op de 10 Nederlanders heeft moeite met gezondheidsinformatie. 
  • Voert samen met zijn naasten regie met behulp van een persoonlijk gezondheidsdossier. Hierin verzamelt de patiënt medische en persoonlijke informatie, maakt zelf zijn afspraken, kan zijn dossiers inzien en bijwerken en bepaalt mede op welke wijze en wanneer hij contact wil leggen met de medisch specialist en andere zorgverleners.
  • Wisselt ervaringen online uit via patiëntenplatforms. Platforms bieden naast objectieve medische kennis over hun aandoening en de behandeling ook de gelegenheid aan patiënten om ervaringen te delen over het leven met hun aandoening.
  • Is in staat de kwaliteit van de relatie met de zorgverlener en de dienstverlening te evalueren en te vergelijken.

Als NVN willen we hier zeker aan bijdragen en deze doelen nastreven. Ze passen bij ons, het zijn ook onze doelen. Wel willen we ervoor waken dat dit niet over hoofden van mensen heen gaat. Eigen regie mag niet betekenen dat mensen overvraagd worden of dat er geschermd wordt met ‘je had het kunnen weten’ of ‘eigen schuld, dikke bult’. Ik lees dat (gelukkig) niet in het visiedocument, maar ambitie kan soms ook verblinden.

Hans Bart is directeur van de NVN. Elke 2 maanden schrijft hij een column ledenblad Wisselwerking