Geïnspireerd 2019 in


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Goed geslaagd. Dat vond ik onze algemene ledenvergadering eind november. De opkomst was goed (meer dan 90 leden) en het middagprogramma, een gesprek over de verschillen tussen transplantatiecentra sprak duidelijk aan.

In het ochtenddeel stonden we uitvoerig stil bij de activiteiten van de NVN voor 2019, de beperkte financiële ruimte en de keuzes die we daarin moeten maken. De PowerPointpresentatie met bijbehorende afbeeldingen kunt u bekijken op de pagina ALV november 2018. Ik wil u oproepen kennis van onze plannen te nemen, want dit raakt aan uw leven met een nierziekte of samenleven met iemand met een nierziekte.

In de pauze gaven veel leden aan dat ze door de presentatie meer zicht hadden gekregen op de vele activiteiten die we als NVN ontwikkelen. Veel meer dan wat we in Wisselwerking of op de website kwijt kunnen. Zowel ons activiteitenplan als de begroting zijn met algemene stemmen akkoord bevonden.

In het middagdeel bleek die inzet van de NVN ook volop toen het bereiken van meer transparantie en duidelijkheid over de verschillen tussen transplantatiecentra aan de orde kwam. Op veel vlakken trekken we als NVN samen met de Nierstichting op om verbeteringen aan te brengen. Maar uiteindelijk kunnen we niet zonder medewerking van de centra, de Nederlandse Transplantatie Vereniging (professionals) en de Nederlandse Transplantatie Stichting (o.a. voor de wachtlijst).

Worden verschillen tussen transplantatiecentra transparanter? De informatie van deskundigen op onze ledenvergadering stemt hoopvol

Belangrijk dus om te horen hoe artsen (Diederik Kimenai, Erasmus MC; Azam Nurmohammed, Amsterdam UMC) en transplantatiecoördinator (Ellen Jansen, UMCG) tegen de verschillen tussen ziekenhuizen aankijken. Op basis van het ervaringsverhaal van Mariella Ensing, Het ene ziekenhuis transplanteert wel, het andere niet, en vragen en opmerkingen vanuit de zaal ontvouwden zij hoe ze proberen hier in de komende jaren meer duidelijkheid in te geven. Het zal de verschillen wellicht niet verkleinen, maar hopelijk kan meer inzicht hierin worden geboden en zullen patiënten structureel op de verschillen worden gewezen die voor hen persoonlijk van belang zijn.

Zowel op basis van het ochtendgedeelte als de uitwisseling in de middag kunnen we zeggen dat we grote vorderingen gemaakt hebben, maar dat er nog veel te winnen is.

Zo’n inspirerende middag zorgt ervoor dat we vol energie en enthousiasme ons ook in 2019 hiervoor blijven inzetten. Rest mij alleen nog iedereen een mooie periode tijdens de feestdagen te wensen. Alle goeds voor u in het nieuwe jaar, met een zo goed mogelijke gezondheid en in onderlinge verbondenheid.

Hans Bart is directeur van de NVN. Elke 2 maanden schrijft hij een column in ledenblad Wisselwerking