Wisseling


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

December 2016

Als ik dit schrijf, hebben we net de eerste nachtvorst. Ik hou erg van de wisseling van de seizoenen. Het brengt soms zijn ongemakken met zich mee maar ik zou het niet willen missen, omdat er in die verandering vaak ook zo heel veel moois zit.

Zo hebben we op de algemene ledenvergadering (ALV) ook een wisseling van voorzitter van de NVN gehad. Dré van de Meerendonk nam na 6 jaar afscheid en is opgevolgd door Jan van Cruchten. We stonden even stil bij hoe Dré begon, in een vereniging in onrust, met slechte financiële cijfers. Een man van weinig woorden maar op de achtergrond degene die waakte en het dagelijks reilen en zeilen van bureau en directie toetste. We staan er inmiddels veel beter voor dan 6 jaar geleden. En zoals Dré zei: het gaat niet om mij, maar om de nierpatiënten en hun omgeving. Hij hoefde niet in de spotlights. Geen gespeelde bescheidenheid. Dré, bedankt.

En met het aantreden van de nieuwe voorzitter, met algemene instemming, gaat ook de NVN een nieuwe wisseling tegemoet. Niet alleen van voorzitter, maar ook van meerjaren beleidsplan. In het oude plan 2014-2016 is gewerkt aan de hand van 6 speerpunten

'Dré, dank voor je inzet als bestuursvoorzitter. Alle goeds voor de toekomst.'

Daarvan is in achterbanraadplegingen en door de inbreng van de werkgroep die mee denkt over een nieuw meerjarenbeleidsplan 2017-2020, gebleken dat ze ook voor de komende 4 jaar een goede richting aangeven. Wel is op de ALV gesproken over 3 invalshoeken die in alle 6 speerpunten aan de orde zouden moeten komen:

  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid – er zijn nierpatiënten die we niet bereiken of die niet aan onze activiteiten kunnen deelnemen. Wat kunnen we hierin verbeteren?
  • Een andere kijk op gezondheid – kijken naar wat je wel kan en rekening houden met de sociale en mentale componenten die een chronische aandoening met zich mee brengt
  • Gepersonaliseerde zorg – in de wetenschap wordt steeds meer gekeken naar genetische verschillen die maken dat er vaker met individuele verschillen rekening gehouden kan/moet worden.

In kleine groepen zijn we hierover met elkaar in gesprek gegaan. Alle uitkomsten nemen we mee in de werkgroep die het plan uitschrijft voor de komende ALV op 21 april 2017 (let op: dit keer op een vrijdagmiddag vanwege de Rode Loper op 22 april 2017, zie ook: blz 34 en 35).

Op de ALV Gehoord

  • Bij verschillende zorgverleners zie ik verschillende medicijnoverzichten hetgeen fouten in de hand werkt.
  • NVN, blijf inzetten op het elektronisch patiëntendossier in onder andere het ziekenhuis onder beheer van de patiënten.
  • Er mag meer aandacht komen voor partners van patiënten. Die worden nog te weinig gezien.
  • Acceptatie van je nierziekte en hoe je er mee omgaat verdient meer aandacht. Je bent meer dan je bloedwaarden.

Dit zal ongetwijfeld leiden tot een andere benadering van onze speerpunten. Geen revolutie maar evolutie van een gezonde, sterke, maar ook kritische vereniging die op de ALV door de aanwezige leden af en toe zelfs met applaus werd begeleid. Dat niet alles goed loopt, kwam in een enkele reactie naar voren en daar moeten we oog voor houden. Net als voor een goede samenwerking met de regionale nierpatiëntenverenigingen en met de Nierstichting.

Kortom, laten we bij wisselingen verwachtingsvol vooruit kijken en scherp blijven. Een mooie afsluiting van 2016 en opmaat naar 2017.

Ik wens iedereen goede feestdagen en een  hoopvol perspectief in het nieuwe jaar.

Hans Bart is directeur van de NVN. Elke 2 maanden schrijft hij een column in ledenblad Wisselwerking