De hele mens


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Als NVN helpen we mensen met nierproblemen graag met oplossingen voor iets wat zij zijn kwijt geraakt: de regie, hun gezondheid, hun vrijheid… Maar in de zorg is het niet altijd vanzelfsprekend om met patiënten te bepraten hoe zij omgaan met de uitdagingen die voorbijkomen en hoe het met hun veerkracht is gesteld.

Niet alleen de lichamelijke gevolgen van hun ziekte zijn belangrijk, maar ook gevolgen voor bijvoorbeeld de maatschappelijke omgeving, zingeving, het dagelijks functioneren en mentaal welbevinden. Hiermee kom je op het terrein van de positieve gezondheid.

Hoe belangrijk het ook is om daar in de zorg aandacht aan te geven: dit is (nog) niet vanzelfsprekend en lukt niet altijd qua beschikbare tijd. Lastig wordt het bijvoorbeeld als een behandelaar slechts tien minuten ruimte heeft voor een patiënt. Maar hoe kan het dan wel?

Hoe kan de NVN regelen dat in de nierzorg standaard mentale hulp wordt aangeboden als dat nodig blijkt?

Dat mentaal welbevinden lang niet altijd de aandacht krijgt die het verdient, besefte ik ook toen laatst mijn inbreng werd gevraagd bij het promotieonderzoek van Els Nadort.

Haar studie toont aan dat een groot aantal dialysepatiënten angst- of depressieklachten heeft, maar dat we niet zo goed weten hoe dat te meten en te bespreken, laat staan te behandelen. Mooi dat er onderzoek naar is gedaan, maar hoe zorgen we dat dat in het zorgproces een plaats krijgt en in richtlijnen terecht komt?

Het zet mij aan het denken: hoe kunnen we vanuit de NVN zorgen dat er meer naar de hele patiënt gekeken wordt? Of beter nog: naar de hele mens met toevallig een nierziekte. Of naar iemand in zijn of haar omgeving wiens leven daardoor wordt beïnvloed. Samen met u zou ik graag onderzoeken hoe we dat als NVN kunnen helpen realiseren. Op www.nvn.nl zullen we daar meer informatie over gaan delen. En natuurlijk vragen we u mee te denken, ook over andere thema’s.

Tip: Bekijk het webinar over positieve gezondheid dat bij
ons online staat.

Marja Ho-dac is directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Haar columns verschijnen ook in ons tijdschrift Wisselwerking.