Bij u in de buurt

Verspreid over Nederland zijn er zo'n 30 regionale nierpatiëntenverenigingen, waarin de patiënten van een ziekenhuis of dialysecentrum zich hebben verenigd. De NVN werkt met de meeste van hen nauw samen.

De regionale verenigingen zorgen voor onderling contact tussen nierpatiënten en behartigen de belangen van hun leden bij de lokale ziekenhuizen.

De regionale verenigingen zijn zelfstandig, hebben een eigen bestuur en beleid. Dat betekent dat elke vereniging zelf bepaalt wat ze voor haar leden doet en organiseert en wat het lidmaatschap kost.

Dubbellidmaatschap: dubbele steun voor een enkel tarief

Bent u lid van een regionale nierpatiëntenvereniging maar nog niet van de NVN? U kunt bij uw vereniging aangeven dat u ook lid wilt worden van de NVN. Dan wordt u dubbellid.

Dubbelleden betalen geen contributie aan de NVN. Dubbele steun voor een enkel tarief dus.

Regionale nierpatiëntenverenigingen