Luistertelefoon


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Het is niet altijd makkelijk met een arts of maatschappelijk werker te praten over onzekerheden, angsten of problemen. En familie staat er niet altijd voor open of misschien wil je hen er niet teveel mee belasten.

Daarom kan het prettig zijn je ervaringen met een andere nierpatiënt te delen. Lotgenotencontact levert vaak begrip, herkenning en erkenning op. En lotgenoten hebben vanuit hun ervaringsdeskundigheid soms oplossingen waar zorgverleners niet op komen.

Luistertelefoon

Wil je graag eens met een andere nierpatiënt praten? Bijvoorbeeld over je nierziekte? Of over dingen waarmee je in je leven met een nieraandoening te maken krijgt? Heb je specifieke vragen of wil je gewoon je verhaal kwijt?

De vrijwilligers van de Luistertelefoon weten wat je meemaakt en bieden een luisterend oor.

Bereikbaarheid

  • Maak een belafspraak via het secretariaat van de NVN: 035 - 691 21 28. Je wordt dan teruggebeld door een van de vrijwilligers van de Luistertelefoon.
  • Blijft je liever anoniem? Dat kan ook, wij vragen niet naar je naam.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens; we gebruiken ze alleen om je terug te bellen. We slaan je naam en/of telefoonnummer nergens op.

Het team

Maak kennis met de 5 Luistertelefonisten:

Ester  

Ester kreeg 12 jaar geleden een donornier van haar stiefvader. ‘Ik werk nog niet zo heel lang bij de Luistertelefoon, maar wanneer iemand heel verdrietig en bezorgd is om een familielid, leef ik altijd erg mee.
Tegenwoordig zoeken mensen veel sneller zelf op internet naar antwoorden of verhalen. Maar het kan soms makkelijker en prettiger zijn met iemand erover te praten. Je kunt dan ook direct doorvragen als iets onduidelijk is.’

Patricia 

Patricia’s man is nierpatiënt, in 2015 doneerde zij een nier aan hem. ‘Wat mij bijblijft, is een telefoontje over het overlijden van iemand, ik werd daar zelf best emotioneel van. Deze verhalen zijn er natuurlijk ook. Ik werd toen weer even met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik hoor om me heen best vaak dat vrienden, familieleden of andere bekenden van nierpatiënten soms ‘moe’ worden van de verhalen over ziekte en tegenslag. Bij de Luistertelefoon is er daarentegen altijd begrip, herkenning en een luisterend oor, zonder oordeel. Ik merk dat de meeste bellers niet zozeer met vragen zitten waarop zij antwoord willen, zij willen alleen even hun verhaal delen, en dat kan bij ons.’ 

Margarita

Margarita is geboren met een nieraandoening (sponsnieren), waarbij ze constant last heeft van nierstenen. ‘Veel verhalen bij de Luistertelefoon zijn heftig, maar ik probeer iedereen toch altijd iets positiefs mee te geven. Soms kan iemand zich enorm onbegrepen voelen door anderen in hun directe omgeving, dan is het ontzettend waardevol om bij ons meer begrip en erkenning te krijgen. In het verleden heb ik zelf ook wel eens gebruik gemaakt van de hulplijn en de ondersteuning als prettig ervaren.’ 

Bart 

Na 6 jaar dialyseren, kreeg Bart 8 jaar geleden een donornier. ‘Als je de Luistertelefoon belt, weet je zeker dat je iemand spreekt die weet wat het inhoudt om een nierziekte te hebben of om er dichtbij te staan.
Mijn werkervaring bij de klantenservice van Bol.com komt bij de Luistertelefoon goed van pas. Een methode die ik bij het voeren van telefoongesprekken graag aanhoud, is LSD (nee, heeft absoluut niks met drugs te maken): Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Dit zorgt voor structuur in de gesprekken en dat kan bellers helpen hun verhaal goed over te brengen. Het werk neemt maar een paar uur per week in beslag. Ik doe het graag.’ 

Jeanie

Jeanie noemt zich levenservaringsdeskundige. 25 jaar geleden kreeg zij de diagnose cystenieren. Haar nierfunctie ging langzaam achteruit. 4 Jaar geleden moest zij een korte tijd dialyseren, nadat een nier verwijderd was. Zij werd getransplanteerd waarbij zij een nier van haar echtgenoot mocht ontvangen. Jeanie kan goed luisteren. In haar carrière als ergotherapeut en docent ergotherapie heeft zij met veel betrokkenheid mensen van alle leeftijden begeleid. 

Meer lotgenotencontact