Bruikbare informatie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Als u wordt geconfronteerd met chronisch nierfalen, wilt u weten wat dit voor uzelf en uw omgeving betekent. U gaat op zoek naar antwoorden bij uw (huis)arts, op internet of in uw sociale omgeving.

De NVN wil nierpatiënten en betrokkenen optimaal informeren. En ervoor zorgen dat hun naasten begrijpen hoe het is om met een nierziekte te leven.


Onze leden over Bruikbare informatie

Wij bieden informatie