Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Apps en websites waarin je zelf je gezondheidsgegevens kunt verzamelen (PGO's) zijn in opkomst. De NVN ziet de meerwaarde en is partner geworden van de PGO alliantie. We zetten ons onder meer in om PGO's te laten aansluiten op behoeften van nierpatiënten.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website waarin je zelf gezondheidsgegevens kunt verzamelen. Denk aan informatie over je voeding, sport, en slaap of bloeddrukmetingen die je zelf doet. In de toekomst kun je ook medische gegevens aan je PGO toevoegen. Zoals je bloedgroep, nierfunctie, vaccinaties en medicatie.

Met een PGO staan al je gezondheidsgegevens bij elkaar op één online plek. Je hoeft dus niet meer te zoeken op verschillende plekken en portalen. En je kunt zelf je gegevens delen: met zorgverleners, zoals je huisarts, nefroloog of diëtist, en je partner of mantelzorger. Jij bepaalt wie wel of niet bij jouw gegevens kan.

Wat doet de NVN?

PGO’s zijn momenteel in opkomst. De NVN ziet daarvan de meerwaarde in het gezondheidstraject. Daarom is de NVN partner geworden van de PGO alliantie,  een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met als doel ‘PGO’s te laten vliegen’. Oftewel: mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van PGO’s.

Binnen de alliantie heeft de NVN een uitvoerende rol. Wij zetten ons actief in om:

  • PGO’s te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van nierpatiënten;
  • kennis over PGO’s te vergroten bij leden en zorgprofessionals.

Uitkomst pilot 2020

In 2020 voerde de NVN een eerste pilot uit, waarbij we vooral de verwachtingen en wensen over PGO’s hebben opgehaald bij nierpatiënten en hun zorgverleners. We rapporteerden de verwachting in in het rapport 'PGO’s voor mensen met een nieraandoening: Ready for take-off?'

Het blijkt dat nierpatiënten het fijn vinden dat een PGO hen makkelijker inzicht geeft in hun medische gegevens en het ziekteverloop. Ook zien zij een PGO als een mogelijke oplossing voor het verbeteren van de communicatie tussen zorgprofessionals, zodat ze niet bij alle professionals opnieuw hetzelfde verhaal hoeven te vertellen.

Nierpatiënten maken zich echter wel zorgen over de veiligheid van de gegevensuitwisseling en vragen zich af of de PGO wel voor iedereen is; daarom is het belangrijk dat een PGO eenvoudig en overzichtelijk in gebruik is.

Lees in het uitgebreide rapport welke functies nierpatiënten graag zien in een PGO.

Mening zorgverleners

Ook zorgverleners zien toegevoegde waarde in een PGO. Zij zien als belangrijke voordelen: het individualiseren van de zorg, en meer verantwoordelijkheid en controle leggen bij de patiënt zelf waardoor de behandeling en begeleiding beter aansluiten bij het leven van deze persoon. Maar ook verbeterde en snellere communicatie met en afstemming tussen zorgprofessionals is genoemd als een positief effect van een PGO. Als belangrijke aandachtspunten rondom PGO’s noemden zorgprofessionals privacy en veiligheid, en het faciliteren en ondersteunen van mensen met beperkte gezondheids-en digivaardigheden zodat ook zij optimaal gebruik kunnen maken van een PGO.

Eerste ervaringen

Uit inventarisatie van de eerste ervaringen met het gebruik van een PGO blijkt dat PGO’s (met name de gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners) nog volop in ontwikkeling zijn, waardoor nog niet alle basisfunctionaliteiten optimaal werken. Daar wordt hard aan gewerkt en het veiligheidsaspect wordt hierin ook meegenomen: PGO’s moeten bijvoorbeeld het MedMij label dragen, waarmee ze voldoen aan de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals (meer hierover op medmij.nl).

Toekomst

De komende twee jaar gaat de NVN binnen de PGO Alliantie aan de slag met de verwachtingen en wensen van nierpatiënten. We streven ernaar om PGO’s te ontwikkelen die goed passen bij de behoeften van nierpatiënten en die uw zorg weer een stukje verbeteren. We betrekken hier ook de zorgprofessionals uit het nierveld bij, zodat het in gebruik

nemen van PGO’s beter verloopt.

Meer lezen?

  • Download het volledige rapport over de eerste pilot.
  • Benieuwd naar meer informatie over PGO's en wat deze (in de toekomst) voor u kan betekenen? Kijk op pgo.nl.
  • lees meer over eisen aan veiligheid rond het uitwisselen van medische gegevens op medmij.nl.

PGO en NVN

De NVN ziet meerwaarde van PGO's maar heeft ook oog voor kwetsbare kanten, zoals de digitale veiligheid van PGO's en toegankelijkheid voor iedereen.