Over de NVN


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De NVN is een actieve vereniging, van en voor mensen met chronische nierschade, hun naasten en nierdonoren. Met 6.300 leden is de NVN een sterke, representatieve vertegenwoordiger van de belangen van mensen met een nieraandoening.

De NVN is in 1977 opgericht als de Landelijke Vereniging van Dialyserenden (LVD). In 2003 is de naam veranderd in Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), omdat niet alle nierpatiënten dialyseren.

Missie

Samen met de Nierstichting hebben wij de volgende missie:

  • Een toekomst met zo min mogelijk nierziekten.
  • Mensen met een nierziekte in staat stellen het leven te leiden waar zij zelf voor kiezen.
  • Bijdragen aan een gezonder Nederland door kennis van het cruciale belang van gezonde nieren te vergroten.

Om dat te bereiken werken we aan de volgende thema’s:

De vereniging

De NVN bestaat uit leden, het bestuur, vrijwilligers (circa 170) en 19 betaalde medewerkers (14,6 fte) op het landelijk bureau. Medewerkers vallen onder de cao Sociaal Werk.

Leden

De NVN is een vereniging van leden; zij bepalen het beleid van de vereniging:

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers die lid zijn van de vereniging. Het bestuur stelt het (strategische) beleid van de vereniging vast en ziet toe op de uitvoering.

Bureau

De medewerkers van het landelijk bureau en de vrijwilligers bereiden het beleid voor en voeren het uit. Ieder met eigen verantwoordelijkheid en vanuit zijn eigen vakgebied. De directeur van het landelijk bureau is eindverantwoordelijke.

Beloningstructuur

Het bestuur van de NVN ontvangt uitsluitend een onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.

De medewerkers worden beloond volgens de cao Sociaal Werk. 

De directeur van de NVN ontvangt een salaris, vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%) dat overeenkomt met salarisschaal 14 van de cao Sociaal Werk. 

Patiëntenperspectief

Bij alle activiteiten van de NVN is steeds het patiëntenperspectief ofwel de ervaringsdeskundigheid van de patiënt leidend.

Patiënten (individueel en collectief) geven bijvoorbeeld zelf aan welke vormen van zorg voor hen wenselijk zijn, passen in hun dagelijks leven en bij hun opvattingen over kwaliteit van leven.

Ervaringsdeskundige vrijwilligers (inmiddels ruim 140) zetten zich samen met bureaumedewerkers in voor een goede vertaling van ervaringsdeskundigheid naar concrete activiteiten. Denk daarbij aan themabijeenkomsten, richtlijnontwikkeling, beoordeling van onderzoeksvoorstellen of politieke lobby.

De ervaringsdeskundigheid van de leden wordt ingezet op diverse niveaus:

Patiëntadviesraad

Verschillende vrijwilligersgroepen voorzien de NVN van advies over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Zij vormen samen de Patiëntadviesraad (PAR). De PAR bestaat uit verschillende subgroepen met elk zijn eigen expertise:

  • Patiëntadviesraad Medicatie 
  • Patiëntadviesraad Richtlijnen 
  • Patiëntadviesraad Wetenschappelijk Onderzoek 
  • Patiëntadviesraad Vragenlijsten 
  • Patiëntadviesraad Visitatie 
  • Patiëntadviesraad Taal 
  • Kennisgroep zeldzame nierziekten 

Lees meer over de Patiëntadviesraad 

Individuele ondersteuning

Vrijwilligers delen hun ervaring in individuele ondersteuning aan leden, bijvoorbeeld in de Kennisgroep zeldzame nierziekten en op themadagen.

Ledenraadplegingen

Leden hebben inbreng bij de invulling van NVN-beleid, bijvoorbeeld via de 3-jaarlijkse ledenraadpleging of ons online panel NP online

Koers

In 2022 en 2023 hebben we grote stappen gezet in versterking van de onderlinge samenwerking met de Nierstichting, dit traject noemen we Koers.

Hoe die samenwerking er precies uit gaat zien? Dat lees je op de pagina Koers.