Vind steun

De NVN ondersteunt nierpatiënten in hun leven met een nierziekte. Dit doen we op verschillende manieren:

Steun- en adviespunt (STAP)

De sociaal raadsvrouwen van STAP geven persoonlijk advies over werk, inkomen en scholing.

Ontmoet lotgenoten

Wij maken lotgenotencontact mogelijk. Via de Luistertelefoon, de community van www.nieren.nl en onze themadagen komt u met andere nierpatiënten in contact en kunt u ervaringen uitwisselen.

Regionale nierpatiëntenverenigingen

Verspreid over het land zijn er regionale nierpatiëntenverenigingen die activiteiten bij u in de buurt organiseren.

Sociale media

Op onze sociale mediakanalen kunt u met andere nierpatiënten in contact komen en berichten, filmpjes en podcasts van de NVN volgen.

Steun voor gezinnen

Als één of meerdere kinderen in het gezin een nierziekte hebben, kom je als ouder voor nogal wat uitdagingen te staan. Bekijk hoe wij gezinnen ondersteunen.