Samen Sterk 2020


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Wisselwerking-redacteur Florinda bezocht op 17 januari Samen Sterk, het evenement waar patiënten en zorgverleners hun vernieuwende ideeën en initiatieven rond zelfmanagement en eigen regie presenteren en met elkaar delen. Dit jaar was het thema ‘therapietrouw’.


Samen Sterk voor therapietrouw

Met mijn familie stapte ik het congrescentrum NBC binnen voor een verwachtingsvol programma over therapietrouw.

Betere therapietrouw door een vragenlijst

De aftrap was het Nivel-onderzoek farmaceutische zorg met als speerpunt therapietrouw. Binnen no-time vlogen de medische termen je om de oren. Enigszins medisch onderlegd zijn leek een pré, opvallend voor een dag die zowel voor de professional als de patiënt is georganiseerd. Het boekje bij binnenkomst zou vast uitkomst bieden, dacht één van de bezoekers, echter bestond dit ‘naslagwerk’ uit onbeschreven lijntjespapier.

Het onderzoek, niet specifiek afgenomen onder nierpatiënten, had een opmerkelijke uitkomst. Een pilot onder apothekersassistenten waarbij een vragenlijst over medicatie-inname was gebruikt, had geleid tot een grotere therapietrouw bij patiënten. Enkel vanwege betere informatieverstrekking over het geneesmiddel.

Implementeren in de opleiding was mijn eerste gedachte, maar hoe wordt dit ondervangen als de patiënt gebruik maakt van een medicijnkluisje en geen assistente spreekt?

Kinderen & dieet

Diëtist Betsie de Rouw nam ons aan de hand van een casus mee in haar werkzaamheden. Hoe houd je kinderen aan hun dieet? Soms is dit moeilijk, maar het is vooral uitdagend om een passend voedingspatroon te realiseren. Vooral bij kinderen die door hun ziekte of dieet een afkeer tegen eten hebben ontwikkeld. Haar visie is samen te streven naar een passende behandeling voor een stabiele nierfunctie. Een heldere presentatie waarin de ervaring in de kinderdivisie wat betreft verwoording van moeilijke taal merkbaar was.

Are you serious… gaming?

Heeft serious gaming de toekomst? Ziekenhuis St. Jansdal hoopt erop. Nefroloog Kwok Wai Mui heeft er met een klein team het ‘fosfaatspel’ ontwikkeld, een game waarmee dialysepatiënten hun kennis over fosfaat kunnen peilen. Een stukje hightech want de resultaten worden gelijk doorgestuurd naar je dossier en zijn zo inzichtelijk voor de specialisten. Wees gerust: uw privacy is gewaarborgd. Benieuwd? De applicatie FosFaatSpel is te downloaden via Applestore of Playstore.

Jacqueline Knoll valt in de prijzen

Afsluitend was de uitreiking van de Maria ter Welle prijs, een prijs voor professionals die het leven van nierpatiënten verbeteren. Verpleegkundig specialist Jacqueline Knoll mocht deze mooie prijs vanwege haar jarenlange inzet in ontvangst nemen, gefeliciteerd!

Tot slot

  • 731 verschillende redenen zijn er gevonden voor bewuste of onbewuste therapie-ontrouw.
  • Bij therapietrouw houd je je aan een verbintenis ofwel de voorgeschreven behandeling. Is therapie-ontrouw dan het plegen van verraad? En naar wie dan?
  • Aan het einde van de dag grapte ik nog ‘wanneer iemand zich standaard niet aan de therapie houdt, is dat toch ook héél trouw?’ Helaas ging deze stelling niet op.
  • Hoe nu verder? Professional en patiënt moeten wat mij betreft de handen ineen slaan om  therapietrouw te bevorderen.

Tekst: Florinda Siep


Presentaties