Samen sterk 2022 - Nierfalen keuzehulp


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Als je nierfunctie onder de 15% komt, is er sprake van nierfalen. Behandelopties zijn dan een niertransplantatie, dialyse (peritoneale dialyse en hemodialyse) of een conservatieve therapie. Door de grote impact die deze behandelingen op het leven van een patiënt kunnen hebben, is dit voor veel patiënten een moeilijke keuze.

Voor iedereen met een afnemende nierfunctie is er de Nierfalen keuzehulp die hen helpt bij de keuze voor een nierfunctievervangende therapie. Samen met hun zorgverlener kunnen nierpatiënten beslissen over de best passende behandeling in hun situatie.

In dit webinar laten we zien wat de keuzehulp inhoudt, is er een rondetafelgesprek met zorgverleners en een patiënt die ervaring heeft met de keuzehulp en laten we zien hoe de keuzehulp in een ziekenhuis kan worden ingevoerd.

Heb je het webinar gemist? Kijk hem hier terug.