Veelgestelde vragen aan STAP

Nierpatiënten bellen ons Steun- en adviespunt (STAP) met allerlei vragen over werk, inkomen, uitkeringen en scholing. Bekijk hier enkele voorbeelden.

Ik werk en door beperkingen als gevolg van mijn nieraandoening, houd ik dit niet meer vol. Wat zijn mijn mogelijkheden?

U kunt zich ziekmelden. Afhankelijk hoe u zich voelt, kunt u zich voor een aantal uur of volledig ziekmelden. In de Wet verbetering poortwachter zijn alle regels en procedures tijdens de eerste twee jaar van de ziekte geregeld. Uw werkgever heeft bij ziekte een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Houdt u er wel rekening mee dat vanaf het moment van ziekmelding de termijn van twee jaar gaat lopen.

Ik ontvang een WIA-uitkering, mag ik daarnaast werken?

U mag naast een WIA-uitkering betaalde werkzaamheden verrichten. U dient de inkomsten uit dit werk door te geven aan het UWV. 70% van uw verdiensten zullen worden gekort op uw uitkering, de resterende 30% mag u houden. Als blijkt dat u de werkzaamheden langere tijd vol kunt houden, zal er een herkeuring plaatsvinden.

Ik ben ZZP’er en heb geen AOV afgesloten. Binnenkort wordt ik getransplanteerd. Kan ik ergens een uitkering aanvragen?

Als ZZP’er bent u niet verzekerd voor werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U kunt een uitkering aanvragen bij de gemeente, houdt u er wel rekening mee dat het bezit van een eigen huis en inkomen van een eventuele partner en andere inwonenden van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw uitkering.

Mijn zoon zit op het vmbo, maar heeft door zijn nierziekte steeds meer moeite om de rest van de klas bij te houden. Is hier ondersteuning mogelijk?

Ja, dit is geregeld in Wet passend onderwijs. Deze richt zich op basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De school dient hierover afspraken met u te maken. Mocht dit om een of andere reden niet mogelijk zijn, dan kunt u een externe onderwijsconsulent inschakelen om te bemiddelen.

Ik dyaliseer, heeft dit gevolgen voor mijn rijbewijs?

Een nierziekte is op zich geen reden om uw rijbewijs af te nemen. Wel is het zo dat u als bestuurder zelf verantwoordelijk bent voor uw rijgeschiktheid en niet moet gaan rijden op het moment dat u merkt dat uw rijvaardigheid wordt beïnvloed door bijvoorbeeld medicijngebruik of dialyse.
U bent wettelijk niet verplicht om melding te maken van uw nierziekte bij het CBR, maar als u zelf begint te twijfelen over uw rijvaardigheid, raden wij u dit wel aan. Indien u dit meldt bij het CBR, zullen zij u vragen om een medische verklaring (in de meeste gevallen kan uw nefroloog deze afgeven) en zal uw rijbewijs maar voor een beperkt aantal jaren (3, 5 of 10) geldig zijn. Bij een volgende verlenging zal er weer een medische verklaring nodig zijn.

Ook vragen over werk & inkomen?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waarmee nierpatiënten ons hebben gebeld. Met uw persoonlijke vragen over werk, inkomen, uitkeringen en scholing, kunt u altijd rechtsstreeks contact met STAP opnemen.

 

Lees ook