Omgaan met tegenslag


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Voor veel nierpatiënten is niets meer vanzelfsprekend. Allerlei dingen die gewoon waren, lukken niet meer. In het webinar Omgaan met tegenslag bij nierziekte (23 juni 2022) gingen we in op de psychische gevolgen van het hebben van een nieraandoening.

Monique Samsen, ACT-psycholoog en niertransplantatiepatiënt, gaf een korte inleiding.

Aansluitend beantwoordde zij samen met een maatschappelijk werker en ervaringsdeskundigen vragen van deelnemers. Ook gaven zij tips over hoe om te gaan met de tegenslagen en achteruitgang die je door je nierziekte ondervindt.

Het ging daarbij zowel over het mentaal omgaan met het hebben van een nierziekte, als over het omgaan met praktische tegenslagen zoals niet meer kunnen werken, inkomensverlies etc. Hoe ga je daarmee om, waar kun je terecht voor hulp?

Handige links

Leven met een nierziekte

Hulp en steun

Eigen regie / Samen beslissen 

Ervaringen delen & lotgenotencontact 

Diavaria

Nierpatiënten Vereniging Nederland