Donorenavond 2019


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Rond de 60 mensen waren afgekomen op de bijeenkomst voor nierdonoren, op 28 oktober gehouden in Grandcafé Eemland in Eemnes. Een bijeenkomst die jaarlijks door de NVN georganiseerd wordt, bedoeld niet alleen voor donoren, maar ook voor hun partners. Afgelopen keer stonden de jonge-dokter-in-opleiding-tot-internist ('Ik denk dat ik wel nefroloog word') Marco van Londen en zijn onderzoek op het gebied van levende nierdonatie centraal.

Maar niet nadat eerst Marja Ho-dac zich even voorgesteld had. Ho-dac (52), nefroloog van huis uit, is per 1 september de nieuwe directeur van de NVN. Zij had zich de afgelopen tijd de vraag gesteld: waar wil ik mijn energie, kennis en ervaring de komende tijd voor inzetten? Nou, voor patiënten dus, die haar altijd al dierbaar waren.

Impact van doneren bij leven

Daarna gaf Marco van Londen (28) tekst en uitleg over zijn wetenschappelijke onderzoek naar levende nierdonatie. Van Londen studeerde geneeskunde en werkt nu in het Groningse Martini Ziekenhuis als arts in opleiding. Zijn onderzoek resulteerde enige tijd geleden in een proefschrift, waarin de persoonlijke impact van doneren bij leven centraal staat. Met dat proefschrift wil de jonge arts een bijdrage leveren aan veiligheid van levende nierdonatie, de kwaliteit van screening en follow-up en de kwaliteit van leven van de nierdonor.

Nederland is na de VS tweede op de ranglijst van landen met de meeste levende donoren voor transplantaties

Van Londen schetste in zijn presentatie een positief beeld van de stand van zaken op het gebied van levende nierdonatie in Nederland. 'Niet alleen staat Nederland, achter de VS, tweede op de lijst van landen met de meeste levende donoren voor transplantaties, ook doen patiënten met een 'levende' nier het beter', zo concludeerde Van Londen.

Verhoogd risico in kaart brengen

Voordelen van levende nierdonatie, zo somde Van Londen op, zijn kortere wachttijden, een HLO- en ABO-match, donorkeuring en het feit dat je de operatie kunt plannen. Keerzijde is dat nierdonoren een licht verhoogd risico lopen om in de toekomst zelf nierproblemen te krijgen. Aandachtspunten voor vervolgonderzoek zijn volgens Van Londen dan ook om die mensen die in de problemen komen én het verhoogde risico vooraf in kaart te brengen.

 

Betere zorg voor nierpatiënten

Gaat deel 1 van z'n proefschrift vooral over de nierfunctie ('een soort waterzuiveringsinstallatie'), deel 2 is getiteld Voorbij de nierfunctie en behandelt 'het rioleringssysteem'. Als onderdelen daarvan besprak Van Londen o.a. de fosfaathuishouding bij de donor, die kan voorspellen hoe de nier het gaat doen bij de ontvanger.

'Een goed programma voor levende nierdonatie kan bijdragen aan een betere zorg voor nierpatiënten', zo luidde Van Londens stelling. Meer inzicht in effecten van donatie en transplantatie, een niet goed werkende nier die van invloed is op je levensstijl, hoe donoren met problemen te vinden én helpen, de psycho-sociale impact van nierdonatie, de invloed van andere achtergronden; het zijn nog maar enkele zaken die volgens Van Londen bij kunnen dragen aan dat goede programma uit z'n stelling.

Misschien een idee om, zodra er nieuwe resultaten bekend zijn, Van Londen in de toekomst opnieuw uit te nodigen voor de bijeenkomst voor nierdonoren….?

Tekst: Roeland Loosen

Lees meer