Inclusiviteit


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Sommige patiëntengroepen hebben specifieke informatie, ondersteuning of benadering nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een zeldzame nierziekte, kinderen met nierziekte en hun ouders of jongeren.

Maar ook minder goede taalvaardigheid, een tekort aan digitale kennis of gezondheidsvaardigheden kan tot gevolg hebben dat de zorg minder toegankelijk wordt. Het belemmert in het kennen en benutten van de zorgmogelijkheden en het voeren van zelfregie.

Wij willen alle patiëntgroepen, ongeacht hun leeftijd, soort nieraandoening, achtergrond, taal of cultuur, bereiken en ondersteunen. Zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de zorgmogelijkheden.

Visie

Patiëntadviesraad Taal

De vrijwilligers van de Patiëntadviesraad Taal helpen onze teksten duidelijk(er) te maken. Ze letten er bijvoorbeeld op dat de tekst geen moeilijke woorden of zinnen bevat, en ook bekijken ze of illustraties duidelijk zijn, of de informatie voorziet in een behoefte en of er misschien informatie mist.

Wij werken aan inclusiviteit in de projecten: