Kwaliteit van zorg


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

De NVN heeft een team ervaringsdeskundigen dat betrokken is bij de ontwikkeling en herziening van medische richtlijnen en zorgstandaarden. Zo dragen wij bij aan een optimale kwaliteit van zorg voor nierpatiënten. 

De ervaringsdeskundigen zorgen ervoor dat het patiëntenperspectief in de richtlijn of zorgstandaard wordt opgenomen. Ook helpt het team bij het vertalen van de (vaak ingewikkelde) informatie naar begrijpelijke patiënteninformatie.