Kwaliteit van zorg


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning is belangrijk voor nierpatiënten, hun naasten en donoren. Wat zorgverleners en patiënten precies onder een goede kwaliteit verstaan, verschilt echter vaak. Daarom is de inbreng van ervaringsdeskundigheid bij kwaliteit essentieel.

De NVN brengt het patiëntenperspectief onder andere in bij medische richtlijnen, visitatie van dialysecentra en het meten van resultaten van de zorg (o.a. PROMs). We werken daarbij samen met diverse zorgverleners en organisaties. Nefrovisie is daarbij de spin in het web. 

Visie

Wij werken aan kwaliteit van zorg