Brochures kiezen voor nierfunctievervangende behandeling

Magazine Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij een uiteindelijke beslissing over hun behandeling. De NVN wil hierin verbetering brengen. Hoe? Dat leest u in het magazine Samen beslissen.  

www.nierwijzer.nl

Dialyse of transplantatie? De website www.nierwijzer.nl helpt nierpatiënten een keuze te maken voor een nierfunctievervangende behandeling.

Flyer 3 goede vragen

Om goed samen te kunnen beslissen, helpt het als de patiënt '3 goede vragen' stelt. Deze vragen nodigen de arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren.

Consultkaart Blijvende schade aan uw nieren: mogelijkheden voor een nierfunctievervangende behandeling

Hebt u schade aan uw nieren en wordt deze schade steeds erger? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de mogelijkheden voor een behandeling die de functie van uw nieren vervangt te bespreken.

Consultkaart Blijvende schade aan uw nieren: nierfunctievervangende behandeling of conservatieve behandeling?

Hebt u schade aan uw nieren en wordt deze schade steeds erger? Deze Consultkaart kan u en uw arts helpen om de keuze tussen een
nierfunctievervangende behandeling en conservatieve behandeling te bespreken. 

Brochures bestellen