Wetenschap


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Met wetenschappelijk onderzoek kan de kwaliteit van zorg en leven van alle nierpatiënten, donoren en hun naasten verbeterd worden. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de oorzaken van nierfalen, naar nieuwe behandelmethoden of naar het voorkomen van nierfalen.

Goed onderzoek kan niet plaatsvinden zonder de mening van nierpatiënten, donoren en hun naasten. Hun mening, ervaringen en kennis helpen onderzoekers een beter beeld te krijgen en tot nieuwe inzichten te komen. Door patiënten te betrekken zorgen we dat het onderzoek beter aansluit bij hun behoeften.

Visie