STAP

Vragen over werk, inkomen of sociale voorzieningen?

Bel STAP: 035 – 693 77 99

Als u regelmatig of langdurig ziek bent dan kunt u te maken krijgen met allerlei problemen. Op uw werk, met uw studie of privé. STAP helpt! Bij STAP werken deskundigen die u kunnen adviseren bij vragen over werk, inkomen, scholing en sociale voorzieningen in combinatie met nierproblemen.

STAP is een initiatief van Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Nierstichting.

U kunt bij STAP terecht met vragen of problemen over:

  • Bewaar- en beroepsprocedures over uitkering, Wmo of zorgverzekering
  • Het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente
  • Mogelijkheden en problemen bij werk
  • Mogelijkheden voor aanvullende zorg en ondersteuning
  • Ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met een nierziekte en hun voor ouders
  • Onderwijs en opleidingen
  • Uitkeringen en (her)keuringen
  • Vragen over (financiële) regelingen voor mensen met een chronische ziekte en donoren

Financiële problemen?

Een nierziekte leidt soms tot financiële problemen. Bijvoorbeeld doordat uw wasmachine onverwacht kapot gaat, of doordat u een opleiding niet kunt betalen. U kunt bij STAP terecht met vragen op dit gebied. STAP helpt bij het zoeken naar een oplossing.

Onderdeel van de oplossing van een probleem kan financiële ondersteuning door de Nierstichting zijn. Dat is alleen mogelijk als andere mogelijkheden zijn uitgeput. STAP adviseert hierover aan de Nierstichting.

De Nierstichting neemt een beslissing op basis van het advies van STAP.

Bekijk enkele vragen van nierpatiënten aan STAP.

Bel of mail ons

Telefonische bereikbaarheid 

Bel STAP op 035 – 693 77 99 tijdens een van de spreekuren:

Maandag

10.00 - 12.00

 

Dinsdag

10.00 - 12.00

16.00 - 17.30

Woensdag

10.00 - 12.00

 

Donderdag

10.00 - 12.00

 16.00 - 17.30

Vrijdag

10.00 - 12.00

 

E-mail

Een e-mail sturen kan ook: stap@nvn.nl.

Gratis advies

Alle nierpatiënten, naasten, donoren en andere betrokkenen kunnen STAP bellen met vragen. Dit advies is gratis. 

U wordt wel gevraagd lid te worden van de NVN. Dit is vrijblijvend. Met uw lidmaatschap zorgt u er voor dat de NVN dit soort diensten kan aanbieden, en ook andere nierpatiënten kan steunen.