Coronavaccinatie, de nieuwste overwegingen


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Het vaccineren van groepen mensen met kwetsbare gezondheid is afgerond. De eerste resultaten komen binnen van twee grote onderzoeken naar de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de vaccins bij nierpatiënten: ERACODA en RECOVAC. Niet bij iedereen blijkt vaccinatie even goed te werken. Dit levert ook nieuwe vragen op. Wat betekent dit voor nierpatiënten? Moet men langer in isolatie? Hoe zit het met de deltavariant? Moet er nog een extra vaccinatie worden gegeven?

Op 24 augustus 2021 vonden 2 webinars plaats over 'De nieuwste overwegingen over coronavaccinatie voor nierpatiënten'. Eén webinar voor zorgverleners en een voor patiënten en naasten.

Een panel van verschillende artsen, vaccinatie-experts en patiëntvertegenwoordigers informeren u over de recente stand van zaken en beantwoorden uw vragen.

Webinar voor patiënten

Webinar voor zorgprofessionals

Lees ook