Belangenbehartiging


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Door hun nierziekte lopen patiënten regelmatig tegen niet-medische problemen aan. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, financiën of wetgeving. Wij behartigen de belangen van nierpatiënten op verschillende manieren.

Krijgen wij een signaal van een bepaald probleem, dan kiezen wij er soms voor dat nader te onderzoeken. Dat kan via ons panel NierpatiëntenPerspectief online. Of door het organiseren van een onderzoek of project.

In andere gevallen kan het geven van voorlichting een oplossing zijn. Bijvoorbeeld in een artikel in Wisselwerking of op nieren.nl, een nieuwsbericht op deze site of tijdens een themadag of webinar.

Een andere mogelijkheid is dat wij het het probleem aan de orde stellen bij de overheid, zorgverzekeraars of andere relevantie organisaties en aandringen op een oplossing. Dit doen wij alleen of samen met andere (patiënten-)organisaties, zoals de Nierstichting, Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), Ieder(in) of Patiëntenfederatie.

Visie