Brochures wetenschappelijk onderzoek


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De rol van patiënten in onderzoek

De publicatie De rol van patiënten in onderzoek verduidelijkt de positie van de NVN binnen het veld van onderzoek en versterkt de rol van patiënten­participatie in onderzoek.

Patient role in research

Since long the Dutch Kidney Patients Association has been involved in research in various ways, but our role and position were not always clear. With this document we would like to change this.

Helpt u mee de waarde van onderzoek te vergroten?

Informatie voor patiënten

Goed onderzoek kan niet zonder de inbreng van ervaringsdeskundigen.

In deze patiëntenbrochure kunt u lezen hoe u kunt bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Will you help increase the value of research?

Information for kidney patients / donors

Good research is not possible without the contribution of kidney patients and therefore we urgently need your help.

In this brochure you can read how you can make a valuable contribution.

De meerwaarde van patiënten in onderzoek

Informatie voor onderzoekers

Goed onderzoek kan niet zonder de inbreng van  ervaringsdeskundigen.

Deze brochure legt uit wat de toegevoegde waarde is van het betrekken van patiënten bij onderzoek.

The added value of patients in research

Information for researchers

Good research is not possible without the contribution of kidney patients.

This brochure explains the ways in which patients can make a valuable contribution to your research.

Brochures bestellen