Wij werken aan


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Onze missie is mensen met chronische nierschade en hun naasten te ondersteunen in het leven met een nierziekte. Afgestemd op hun behoeften, belangen en op de manier die voor hen werkt. Door krachten en ervaringen te bundelen, zetten we samen in op optimale kwaliteit van leven en zorg.

Om dit te bereiken, werken wij aan deze thema's:

Patiëntadviesraad

Bij alles wat wij doen is het patiëntenperspectief ofwel de ervaringsdeskundigheid van de patiënt leidend. Patiënten voorzien de NVN van advies over allerlei uiteenlopende onderwerpen. Zij vormen samen de Patiëntadviesraad (PAR). De PAR bestaat uit verschillende subgroepen met elk zijn eigen expertise:

  • Patiëntadviesraad Medicatie 
  • Patiëntadviesraad Richtlijnen 
  • Patiëntadviesraad Wetenschappelijk Onderzoek 
  • Patiëntadviesraad Vragenlijsten 
  • Patiëntadviesraad Visitatie 
  • Patiëntadviesraad Taal 
  • Kennisgroep zeldzame nierziekten 

Lees meer over de Patiëntadviesraad 

Bekijk ook