Brochures leven met een nierziekte


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Steun- en adviespunt

STAP, het Steun- en adviespunt van de NVN, ondersteunt patiënten met vragen en problemen op het gebied van werk, studie, inkomen en uitkeringen.

In de brochure 'Steun- en adviespunt' staat wat STAP voor u kan doen.

Sport en bewegen na transplantatie

Getransplanteerde patiënten die regelmatig bewegen voelen zich beter, sterker en krijgen meer energie. Ook draagt bewegen bij aan het behoud van de nieuwe nier. Bewegen is dus belangrijk.

Deze brochure geeft patiënten tips en adviezen om sport en bewegen in het dagelijks leven in te passen.

Deze brochure is alleen digitaal verschenen, u kunt hem niet bestellen.

Een medewerker met een nierziekte

Brochure voor werkgevers

Een nierziekte kan invloed hebben op de belastbaarheid van uw werknemer en invulling van het werk. Deze brochure legt uit wat de gevolgen van een nierziekte kunnen zijn en geeft inzicht in de regelingen en praktische informatie die voor werkgevers van belang zijn. Deze kunt u gebruiken om samen tijdig in gesprek te gaan en afspraken te maken, zodat uw werknemer zo goed mogelijk kan blijven werken.

Werken met een nierziekte

Brochure voor werknemers

In deze brochure leest u beknopte algemene informatie en tips over werken met een nierziekte. Want een nierziekte kan gevolgen hebben voor uw werk en inkomen. Het kan zijn dat u uw werk minder goed kan doen, of (tijdelijk) niet meer kunt uitvoeren. Het is dan belangrijk om daarover in gesprek te gaan en goede afspraken te maken met uw werkgever. Zodat u niet in een ongunstige situatie terecht komt die wellicht voorkomen had kunnen worden.

Een leerling met een nierziekte

Brochure voor leerkrachten in het basis- en voorgezet onderwijs

Een nierziekte is een ernstige aandoening die vraagt om een goede begeleiding op school. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de begeleiding van een kind met een nierziekte, geven wij u algemeen medische, sociaal-emotionele en pedagogisch-didactische informatie.

Deze brochure is alleen digitaal verschenen, u kunt hem niet bestellen.

Eten en drinken als uw nieren niet goed meer werken

Waarom is voeding belangrijk bij nierschade, wat is gezonde voeding en welke voedingsadviezen gelden bij chronische nierschade (eventueel in combinatie met diabetes) en bij de verschillende nierfunctievervangende behandelingen?

Deze brochure geeft antwoord op deze vragen en ook leest u alles over zout, eiwit, fosfaat, kalium en vocht. Wat doen deze voedingsstoffen, waar zitten ze in en waarom moet u er bij nierschade rekening mee houden?

Nieren.nl

Online magazine voor zorgverleners over platform nieren.nl: leven met en behandeling van chronische nierschade.

Het magazine is alleen digitaal verschenen, u kunt hem niet bestellen.

Brochures bestellen