Brochures leven met een nierziekte


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Steun- en adviespunt

STAP, het Steun- en adviespunt van de NVN, ondersteunt patiënten met vragen en problemen op het gebied van werk, studie, inkomen en uitkeringen.

In de brochure 'Steun- en adviespunt' staat wat STAP voor jou kan doen.

Sport en bewegen na transplantatie

Niertransplantatiepatiënten die regelmatig bewegen voelen zich beter, sterker en krijgen meer energie. Ook draagt bewegen bij aan het behoud van de nieuwe nier. Bewegen is dus belangrijk.

Deze brochure geeft patiënten tips en adviezen om sport en bewegen in het dagelijks leven in te passen.

Deze brochure is alleen digitaal verschenen, je kunt hem niet bestellen.

Een medewerker met een nierziekte

Brochure voor werkgevers

Een nierziekte kan invloed hebben op de belastbaarheid van werknemers en invulling van het werk. Deze brochure legt uit wat de gevolgen van een nierziekte kunnen zijn en geeft inzicht in de regelingen en praktische informatie die voor werkgevers van belang zijn. Deze kun je gebruiken om samen tijdig in gesprek te gaan en afspraken te maken, zodat jouw werknemer zo goed mogelijk kan blijven werken.

Werken met een nierziekte

Brochure voor werknemers

In deze brochure lees je beknopte algemene informatie en tips over werken met een nierziekte. Want een nierziekte kan gevolgen hebben voor je werk en inkomen. Het kan zijn dat je je werk minder goed kunt doen, of (tijdelijk) niet meer kunt uitvoeren. Het is dan belangrijk om daarover in gesprek te gaan en goede afspraken te maken met je werkgever. 

Deze brochure is alleen online te bekijken, je kunt hem niet bestellen. 

Een leerling met een nierziekte

Brochure voor leerkrachten in het basis- en voorgezet onderwijs

Een nierziekte is een ernstige aandoening die vraagt om een goede begeleiding op school. Om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de begeleiding van een kind met een nierziekte, geven wij je algemeen medische, sociaal-emotionele en pedagogisch-didactische informatie.

Deze brochure is alleen digitaal verschenen, je kunt hem niet bestellen.

Eten en drinken als uw nieren niet goed meer werken

Waarom is voeding belangrijk bij nierschade, wat is gezonde voeding en welke voedingsadviezen gelden bij chronische nierschade (eventueel in combinatie met diabetes) en bij de verschillende nierfunctievervangende behandelingen?

Deze brochure geeft antwoord op deze vragen en ook lees je alles over zout, eiwit, fosfaat, kalium en vocht. Wat doen deze voedingsstoffen, waar zitten ze in en waarom moet je er bij nierschade rekening mee houden?

Deze brochure is alleen digitaal verschenen, je kunt hem niet bestellen.

Nieren.nl

Online magazine voor zorgverleners over platform nieren.nl: leven met en behandeling van chronische nierschade.

Het magazine is alleen digitaal verschenen, je kunt hem niet bestellen.

Brochures bestellen