Brochures leven met een nierziekte

Steun- en adviespunt

STAP, het Steun- en adviespunt van de NVN, ondersteunt patiënten met vragen en problemen op het gebied van werk, studie, inkomen en uitkeringen.

In de brochure 'Steun- en adviespunt' staat wat STAP voor u kan doen.

Voordeel via de belastingaangifte

Als nierpatiënt hebt u veel extra kosten. Reiskosten naar medische behandelingen of dialyse, dieetkosten, uitgaven voor hulpmiddelen en andere zorgkosten. Die kosten worden lang niet allemaal vergoed. U kunt een deel van uw zorgkosten terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt deze brochure gebruiken bij het doen van de belastingaangifte over 2017.

Een leerling met een nierziekte

Deze brochure is bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voorgezet onderwijs die een leerling in de klas hebben met een nierziekte. Dit is een ernstige aandoening die vraagt om een goede begeleiding op school.

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de begeleiding van dit kind, geven wij u algemeen medische, sociaal-emotionele en pedagogisch-didactische informatie.

Sport en bewegen na transplantatie

Getransplanteerde patiënten die regelmatig bewegen voelen zich beter, sterker en krijgen meer energie. Ook draagt bewegen bij aan het behoud van de nieuwe nier. Bewegen is dus belangrijk.

Deze brochure geeft patiënten tips en adviezen om sport en bewegen in het dagelijks leven in te passen.

Reinier&Suzi 

Reinier&Suzi is het 'wachtkamermagazine' van de NVN en Diabetesvereniging Nederland (DVN). Een tijdschrift over over leven met nierschade, diabetes (suikerziekte) en hart- en vaatziekten.

ReiNIER 

ReiNIER is het 'wachtkamermagazine' van de NVN. Een tijdschrift over het leven met een (beginnende) nieraandoening.

Brochures bestellen