Declaratiecode voor nacontrole nierdonor

Gepubliceerd op 21 maart 2018

Een nierdonor is voor nacontroles vrijgesteld van eigen risico. Dat is geregeld in het Besluit Zorgverzekeringen. Bij het declareren bij de zorgverzekeraar gaat dit niet altijd goed, omdat door zorgverzekeraars niet altijd herkend wordt dat het om een nierdonor gaat.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS, de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU), Labcentra en Zorgverzekeraars Nederland hebben een oplossing gevonden. Vanaf 1 januari 2018 is een aparte declaratiecode voor deze nacontrole in de wet vastgesteld. Deze code is: 079970.

Standaardbrief voor nierdonoren

Bij STAP, het Steun- en adviespunt van de NVN, komen desondanks nog meldingen binnen van gevallen waarbij het eigen risico toch wordt opgelegd, omdat deze code niet is gebruikt. Waarschijnlijk duurt het nog even voordat de nieuwe werkwijze bij iedereen bekend is.

Om te voorkomen dat het eigen risico wordt aangesproken, hebben wij een standaardbrief ontwikkeld die donoren bij de jaarlijkse nacontrole kunnen overhandigen aan de zorgverlener.

Download de brief Toepassing juiste DBC-code bij declareren kosten jaarlijkse nacontrole nierdonor bij verzekeraar.