Hebben nierpatiënten (genoeg) afweerstoffen na vaccinatie?


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 03 juni 2021

Gelukkig zijn veel nierpatiënten inmiddels gevaccineerd tegen corona. Of dit voldoende bescherming geeft meten we in het RECOVAC-antistofonderzoek. We zoeken nog deelnemers.

Het is onduidelijk of vaccinaties tegen corona even goed werken bij nierpatiënten als bij gezonde mensen. Met de resultaten van het RECOVAC-onderzoek kan de coronavaccinatie van patiënten met ernstig verminderde nierfunctie, in dialyse of met een donornier in de toekomst eventueel worden aangepast, zodat zij beter beschermd zijn tegen COVID-19.

Kennis over (uw) antistoffen

Met deelname aan het onderzoek helpt u ons kennis te krijgen over het effect van vaccinatie bij nierpatiënten.

Maar ook voor uzelf is het belangrijk om mee te doen aan het onderzoek. Zo komt u te weten:

  • of u antistoffen hebt na vaccinatie, gemeten met een betrouwbare test die u niet ergens anders kan krijgen;
  • of u voldoende beschermd bent als u antistoffen heeft na vaccinatie tegen corona;
  • of u voldoende beschermd bent als u geen antistoffen heeft na vaccinatie;
  • of het vaccin veilig is voor dialysepatiënten.

Inmiddels kunt u zich niet meer aanmelden voor deelname en worden de testresultaten verzameld en binnenkort teruggekoppeld naar de deelnemers. Uiteraard zullen de uitkomsten van het onderzoek ook breed gedeeld worden. We houden u op de hoogte!

 

 

Lees ook

Meer over het onderzoek staat in de flyer RECOVAC