Hebben nierpatiënten (genoeg) afweerstoffen na vaccinatie?


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 03 juni 2021

Gelukkig zijn veel nierpatiënten inmiddels gevaccineerd tegen corona. Of dit voldoende bescherming geeft meten we in het RECOVAC-antistofonderzoek. We zoeken nog deelnemers.

Het is onduidelijk of vaccinaties tegen corona even goed werken bij nierpatiënten als bij gezonde mensen. Met de resultaten van het RECOVAC-onderzoek kan de coronavaccinatie van patiënten met ernstig verminderde nierfunctie, in dialyse of met een donornier in de toekomst eventueel worden aangepast, zodat zij beter beschermd zijn tegen COVID-19.

Kennis over (uw) antistoffen

Met deelname aan het onderzoek helpt u ons kennis te krijgen over het effect van vaccinatie bij nierpatiënten.

Maar ook voor uzelf is het belangrijk om mee te doen aan het onderzoek. Zo komt u te weten:

  • of u antistoffen hebt na vaccinatie, gemeten met een betrouwbare test die u niet ergens anders kan krijgen;
  • of u voldoende beschermd bent als u antistoffen heeft na vaccinatie tegen corona;
  • of u voldoende beschermd bent als u geen antistoffen heeft na vaccinatie;
  • of het vaccin veilig is voor dialysepatiënten.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Ook als de vaccinatie al meer dan 1 maand geleden is afgerond.  

Aanmelden

Aanmelding voor antistofmeting na coronavaccinatie is mogelijk voor alle patiënten jonger dan 80 jaar die dialyseren of een niertransplantatie hebben ondergaan. U kunt zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Ook als de vaccinatie al meer dan 1 maand geleden is afgerond.  

U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor het onderzoek:

  • U kunt de flyer invullen en opsturen. U krijgt daarna de informatiefolder thuisgestuurd. Als u de laatste pagina van de informatiefolder invult en terugstuurt dan bent u aangemeld.
  • U kunt de informatiefolder per mail aanvragen via info@recovac.nl en de laatste pagina in de retourenvelop terugsturen.
  • Online aanmelden via de website recovac.nl

Voor hemodialysepatiënten kan de bloedafname met de vingerprik thuis moeilijk zijn. In dat geval kunt u vragen in het dialysecentrum of de bloedafname tijdens de dialysebehandeling mogelijk is.

We hopen dat u wilt deelnemen, juist nu we corona zien afnemen en dit ook graag zo willen houden!

Lees ook

Meer over het onderzoek staat in de flyer RECOVAC