Reiskosten van en naar het ziekenhuis


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 05 augustus 2019

Door hun nierziekte lopen patiënten vaak tegen praktische problemen aan. Bijvoorbeeld op hun werk of school, of met uitkeringen of voorzieningen. De sociaal raadsvrouwen van STAP en vrijwilligers van de Luistertelefoon staan nierpatiënten met raad en daad bij. Hieronder een vraag die onlangs aan ons werd gesteld. Reiskosten van en naar het ziekenhuis


Reiskosten van en naar het ziekenhuis

Mijn niertransplantatie heeft veel complicaties tot gevolg. Daarvoor moet ik vaak naar het ziekenhuis, dat nogal ver bij mij vandaan is.  Al die ritjes voel ik behoorlijk in mijn portemonnee. Kunnen alle reiskosten van en naar het ziekenhuis op enigerlei wijze worden vergoed?

Gebruikelijk is dat zorgverzekeraars reiskosten vergoeden voor vervoer naar bijvoorbeeld dialyses en behandelingen bij kanker. Ook zijn er vergoedingen voor mensen die zich uitsluitend per rolstoel kunnen verplaatsen. Wie hier buiten valt, kan soms alsnog in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten. Denk aan mensen die voor een langdurige ziekte worden behandeld en voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer. Voor hen is er de 'hardheidsclausule'.

Om te beoordelen of u op grond van deze clausule aanspraak kunt maken op ziekenvervoer, hanteert een zorgverzekeraar de volgende formule:

(aantal maanden) x (aantal keren p/week) x (aantal weken p/maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (= wegingsfactor)

De variabele onderdelen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250, dan kunt u op grond van de hardheidsclausule aanspraak maken op ziekenvervoer. U moet vooraf wel toestemming vragen aan uw zorgverzekeraar.

Rekenvoorbeeld

In de voorbeelden A en B kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van reiskosten, omdat de uitkomst hoger dan 250 is. In voorbeeld C is de uitkomst lager dan 250. Dus kan geen aanspraak op een vergoeding wordt gemaakt.

Vragen over leven met een nierziekte

Steun- en adviespunt (STAP)
Hebt u vragen over scholing, werk, verzekeringen, belastingen, financiën, wettelijke regels of voorzieningen? Of hebt u een kind met een nierziekte en vragen over hulp bij sociaal-emotionele problemen, onderwijsvoorzieningen, ziekenhuizen / dialysecentra en lotgenotencontact? Neem dan contact op met STAP of bekijk de veelgestelde vragen aan STAP.

Luistertelefoon
Bij de Luistertelefoon zitten mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om met een nieraandoening te leven: ze zijn zelf nierpatiënt of de partner of ouder van iemand met een nierziekte. Ze bieden u een begripvol, luisterend oor en beant-woorden desgewenst allerhande vragen.