Samenwerkingsovereenkomst kwaliteitsregistraties in medisch specialistische zorg getekend


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 25 april 2022

Verschillende organisaties in de zorg, zoals federaties van (academische) ziekenhuizen, verenigingen van zorgverleners en patiënten en het ministerie van VWS, gaan samenwerken op het gebied van kwaliteitsregistraties en de dataverzameling in de zorg. Met als doel: een betere kwaliteit van zorg voor de patiënt. 

In een samenwerkingsovereenkomst zijn daarover afspraken gemaakt. Zo worden een Data-governancecommissie en een Inhoudsgovernancecommissie en een Shared Service Center voor Datagovernance opgericht. De nefrologie is hierin goed vertegenwoordigd: NVN-directeur Marja Ho-dac behartigt de patiëntenbelangen in de Data-governancecommissie. Verder zitten er in zowel de Data-governancecommissie als de Inhoudsgovernancecommissie 2 nefrologen.

De  samenwerkingsovereenkomst is getekend door de Federatie Medisch Specialisten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Het ministerie van VWS stelt de wetgeving op. Zorginstituut Nederland zal de kwaliteitsregistraties die het publiek belang dienen opnemen in een register voor kwaliteitsregistraties. De op te richten commissies zullen het Zorginstituut daarover adviseren.

Over kwaliteitsregistraties

Er zijn in de zorg een groot aantal kwaliteitsregistraties. In de nefrologie bijvoorbeeld is dat de Renine-registratie. In Renine worden gegevens verzameld van alle patiënten met een nierfunctievervangende behandeling. Dat zijn dialysepatiënten en patiënten met een donornier. Door het vastleggen van gegevens van patiënten en hun behandelingen kan de kwaliteit van zorg worden gemonitord en zo nodig verbeterd.

Samenwerking

De bedoeling van deze samenwerking is dat verschillende kwaliteitsregistraties worden samengevoegd. Het voordeel hiervan is dat patiënten niet meermaals wordt gevraagd om toestemming voor het gebruik van hun gegevens. Ook hoeven gegevens slechts eenmaal worden ingevoerd en kunnen data gecombineerd worden.

Als patiëntvertegenwoordiger letten we vooral op zaken als: niet dubbel registreren, privacy-issues, vertaling van registratiegegevens naar de individuele patiënt (zodat arts en patiënt samen kunnen beslissen voor een behandeling) en het verminderen van de registratielast van professionals waardoor er meer tijd is voor de patiënt.

Lees meer