Wij willen de zorg voor kinderen met een nierziekte verbeteren. Denk jij met ons mee?


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Gepubliceerd op 07 april 2022

De NVN en de Nierstichting willen graag weten wat ouders van kinderen met een nierziekte, en de kinderen zelf, belangrijk vinden in de zorg. Zodat we vervolgens samen met de kindercentra kunnen kijken hoe we de ziekenhuiszorg beter kunnen laten aansluiten op hun behoeften. Denk jij mee?

Wij zijn op zoek naar ouders die met ons in gesprek willen gaan over wat voor hen belangrijk is in de (organisatie van de) zorg voor hun kind. Dit doen we in groepsgesprekken. De knelpunten en verbetermogelijkheden die tijdens deze gesprekken naar voren komen, worden meegenomen bij de verbetering van de organisatie van de kindernefrologische zorg in Nederland.

Wie kunnen er deelnemen?

Deelname is voor alle ouders met een kind met nierziekten.

Welke onderwerpen komen aanbod?

Alle onderwerpen rondom de organisatie van de zorg bij kinderen met nierziekten kunnen besproken worden. Denk hierbij aan:

  • contact en bereikbaarheid
  • inzicht in eigen dossier
  • inzet van E-health en thuismetingen
  • samenwerking en communicatie tussen artsen
  • de overgang naar de volwassenafdeling

Wat wordt er van je gevraagd?

  • Deelname aan één online groepsgesprek van maximaal 2 uur.
  • De precieze datum wordt via een datumprikker bepaald, het zal waarschijnlijk in april of mei zijn.
  • Voorafgaand aan de groepsgesprek ontvang je een e-mail met aanvullende uitleg.
  • De gesprekken vinden plaats via videobellen met Microsoft Teams. Daarvoor heb je een computer, laptop, tablet of telefoon nodig met een camera of webcam, microfoon en internetverbinding.

Aanmelden

Meld je, liefst voor 14 april, aan op Behoeftenonderzoek kindernefrologische zorg.

Vragen

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Marleen Kosters (kosters@nvn.nl).