Belangrijkste informatie uit consultkaarten in beeld gebracht

Gepubliceerd op 05 maart 2020

De afgelopen jaren zijn voor diverse ziekten consultkaarten gemaakt. Deze overzichten tonen per ziekte de behandelingen die mogelijk zijn en de belangrijkste vragen die patiënten daarover hebben. Zo helpen de kaarten bij het samen beslissen over de behandeling. 6 consultkaarten worden dit jaar toegankelijker gemaakt.

Toegankelijke informatie

Deze kaarten zijn niet voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Ze bevatten veel en ingewikkeld geschreven informatie, terwijl 1 op de 3 mensen moeite heeft met het vinden, begrijpen of toepassen van informatie over gezondheid. Reden om de consultkaarten door te ontwikkelen en meer beeld te gaan gebruiken. In 2020 gaan de NVN en 3 andere patiëntenorganisaties aan de slag met het meer toegankelijk maken van de volgende 6 consultkaarten. Daarbij wordt ook beschreven hoe zorgverleners ze het beste kunnen inzetten:

  • Artrose heup;
  • Artrose knie;
  • Stoppen met roken;
  • Blijvende schade aan uw nieren: nierfunctievervangende behandeling of conservatieve behandeling?;
  • Blijvende schade aan uw nieren: mogelijkheden voor nierfunctievervangende behandeling;

Bij deze doorontwikkeling van de consultkaarten maken we een helder stappenplan, zodat ook andere organisaties weten hoe zij hun consultkaarten begrijpelijk en toegankelijk kunnen maken.

Samenwerking tussen patiënten en artsen

Het initiatief komt van vier patiëntenorganisaties: de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Harteraad, Longfonds en de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN).

Wij werken in dit project samen met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

Pharos adviseert binnen het project, en werkt samen met Stichting ABC. De Oogvereniging geeft advies, zodat de nieuwe informatie ook geschikt is voor mensen met visuele problemen. De subsidie komt van het KIDZ programma.

De eerste  vernieuwde consultkaarten worden halverwege 2020 verwacht.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit initiatief? Neem dan contact op met Marieke van Veldhuizen van de NVN via veldhuizen@nvn.nl of 035 - 691 21 28.

Bekijk ook