Keuzekaarten


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to
listen or to read the translated text.

Welke behandeling past het best bij mij als mijn nieren het bijna niet meer doen? Met Keuzekaarten kunnen artsen en patiënten in gesprek gaan over de 9 verschillende behandelingen.

Keuzekaarten geven een overzicht van alle nierfunctievervangende behandelingen (dialyse en transplantatie), inclusief conservatieve behandeling (afzien van dialyse en transplantatie, maar doorgaan met behandeling met medicijnen en leefstijladviezen).

Op de kaarten staan de meest voorkomende vragen van patiënten over die behandelingen, met de beknopte antwoorden daarbij. Aan de hand van de Keuzekaarten bespreken en vergelijken de arts en de patiënt alle behandelmogelijkheden. De kaart helpt zorgverleners en patiënten een gesprek te voeren over welke behandeling het beste bij de patiënt past.

 


Keuzekaart in beeld

Voor mensen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van (medische) informatie, zijn tekstuele keuzekaarten vaak te ingewikkeld. Daarom zijn de keuzekaarten doorontwikkeld naar een Keuzekaart in beeld (2021). Met begrijpelijke teksten en ondersteunende afbeeldingen is deze Keuzekaart in beeld nu toegankelijk voor iedereen.

De bedoeling is dat deze kaart tijdens het eerste gesprek over de keuze voor een nierfunctievervangende behandeling wordt besproken tussen zorgverlener en patiënt. Daarbij is een handleiding gemaakt hoe zorgverleners de Keuzekaart in beeld het best kunnen inzetten. Verder is er een heldere methodiekbeschrijving gemaakt, zodat ook andere organisaties weten hoe zij hun consultkaarten begrijpelijk en toegankelijk kunnen maken.

De NVN voerde dit project uit samen met de NFN, Harteraad, NVVC, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, NOV, Longfonds, Oogvereniging, Pharos en de Patiëntenfederatie Nederland. Het werd gefinancierd vanuit het programma KIDZ.

Keuzekaart in beeld over vaattoegang

Stel, je hebt nierfalen en je kiest voor hemodialyse als behandeling. Dan volgt daarna nog een belangrijke keuze. Want welke vaat-toegang is het beste voor jou?

Er zijn verschillende vaat-toegangen mogelijk, zoals een shunt (ook wel aanprik-plek genoemd) of een lijn (ook wel katheter genoemd). De shunt kan van je eigen aderen gemaakt worden of van kunststof. Ook kan de shunt zowel in de onderarm of in de bovenarm gemaakt worden. De verschillende vaat-toegangen en plekken kennen verschillende voor- en nadelen. Wat het beste voor jou is, hangt af van bijvoorbeeld je leeftijd, of transplantatie nog mogelijk is en wat je eigen voorkeur is. Om de keuze beter te kunnen maken, ontwikkelen we een Keuzekaart in beeld. Op zo’n kaart staat de belangrijkste informatie in korte teksten en afbeeldingen. De Keuzekaart is bedoeld om samen met je zorgverlener te bespreken.  

De NVN maakt de Keuzekaart in beeld over vaattoegang samen met de beroepsorganisaties van vaatchirurgen, nefrologen en verpleegkundigen. We hopen de kaart begin 2023 af te hebben.

Onderzoek naar de Keuzekaart in beeld

In 2021 is de Keuzekaart in beeld gemaakt en gelanceerd. In 2022 wordt onderzocht:

  • Hoe de Keuzekaart in beeld in de praktijk gebruikt wordt.
  • Hoe patiënten en zorgverleners het gebruik ervaren; is de Keuzekaart in beeld geschikt voor iedereen?
  • Wat kan helpen om de Keuzekaart in beeld goed in te voeren in de nefrologie?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Pharos, RadboudUMC (IQ Healthcare) en het Nivel. De NVN en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) ondersteunen het onderzoek. In een aantal ziekenhuizen worden video-opnames gemaakt van gesprekken met de Keuzekaart in beeld. Een onderzoeker bespreekt daarna fragmenten van de video’s apart met de patiënt en de zorgverlener.

Uiteraard is de privacy van alle deelnemers gegarandeerd en wordt voor het onderzoek toestemming gevraagd aan de betrokken patiënten en zorgverleners.

De planning is dat de resultaten van het onderzoek in september 2022 bekend zijn. Zo hoopt de NVN dat het Samen beslissen nog beter wordt.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg van ZonMw.

Samen beslissen

Veel nierpatiënten vinden dat ze te weinig worden betrokken bij de beslissing over hun behandeling.

De NVN wil hierin verandering brengen. De Keuzekaart is een van de middelen die wij ontwikkelden om Samen beslissen te bevorderen. De andere zijn: