Hans Bart stopt als directeur NVN

Gepubliceerd op 04 april 2019

Na ruim 8 jaar stopt Hans Bart als directeur van de NVN per 15 augustus aanstaande.

Hans geeft zelf hierover aan: 'Ik heb me de afgelopen jaren met hart en ziel (en nier) ingezet voor de NVN en in brede zin voor de nierpatiënten, hun naasten en donoren. Ik denk dat we veel bereikt hebben en dat waar het om patiëntenparticipatie gaat, we op de goede weg zijn. Of het nu gaat om ‘samen beslissen’, onze rol bij richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek of de samenwerking rond zeldzame en erfelijke nierziekten. En nog veel meer zoals het ondersteunen van individuele patiënten en donoren door ons Steun- en adviespunt, de kwaliteitsverbetering van ons prachtige magazine Wisselwerking, etc. etc. Dat doen we met bevlogen medewerkers en onze bijna 200 ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Dat alles bereik je niet door achter je bureau te blijven zitten en af te wachten. Die inzet valt me wat zwaarder nu ik boven de zestig ben. Ik wil nog heel graag blijven werken, maar ook gezond ouder worden. Daarom een stapje terug.'

PROMs

Hans gaat zich binnen het bureau van de Patiëntenfederatie bezig houden met patiënt gerapporteerde uitkomsten van zorg (PROMs) en kwaliteit van leven. En dat voor drie dagen per week. Hij heeft dat onderwerp de afgelopen jaren mee-ontwikkeld voor het 'nierenveld' en blijft dat voor één dag in de week ook nog voor de NVN doen. De NVN is Hans dus nog niet kwijt en het bestuur is blij dat hij dit onderdeel blijft trekken.

Opvolging

Het bestuur is, in samenspraak met de medewerkers, al bezig met de opvolging van Hans.

De vacaturetekst zal spoedig worden geplaatst op de website van Klaus Schmitt & Partners: Directeur bij Nierpatiënten Vereniging Nederland. Dit bureau zal de NVN begeleiden bij de werving van een nieuwe directeur. Het bestuur roept bij deze mogelijke kandidaten op om te reageren. 

Afscheid nemen

Over het afscheid van Hans als directeur wordt u binnenkort nader geïnformeerd; tijdens de algemene ledenvergadering van de NVN op 18 mei zal het afscheid van Hans als directeur voor de leden zijn.