Ehm, wat wilde ik ook al weer vragen?

Februari 2018

Mijn collega’s en ik doen tijdens ieder consult onze uiterste best om zo helder mogelijk te communiceren. Zo letten we erop dat we goed doorvragen en zo nodig een en ander bijstellen als medicatie bijvoorbeeld bijwerkingen heeft. Ook bespreken we natuurlijk de nierfunctie.

Op de computer kunnen we aan de hand van een grafiek overzichtelijk laten zien hoe het met uw eigen nieren gesteld is of hoe het, na een transplantatie, met de nieuwe transplantaatnier gaat. Voor sommigen is het ook waardevol dat we die grafiek printen en meegeven. Zo proberen we in beeld en geluid goed overzicht te geven.

Toch komt het voor dat een patiënt er geen idee van heeft hoe het met zijn nieren gaat, zoals een collega mij onlangs ietwat teleurgesteld vertelde.

Vragen op de smartphone óf op een papiertje

Patiënten willen, net als wij artsen, hun eigen verhaal meestal zo goed mogelijk weergeven. Veel van hen hebben op de poli tegenwoordig dan ook hun vragen in hun smartphone staan, of ze nemen een papiertje mee met de onderwerpen die ze willen bespreken.

Voor mensen die opgenomen zijn op de verpleegafdeling blijkt dit een stuk lastiger. Laatst liep ik visite en tijdens mijn dienst zei een aantal van mijn patiënten: ‘Ja, ik wilde u wel wat vragen, maar wat was het ook alweer…?’ Gelukkig staat er dan meestal een verpleegkundige bij met wie de vragen eerder zijn doorgenomen. Die kan dan helpen herinneren aan wat de bedoeling was om door te spreken.

Hebt u dat zelf ook wel eens? Dat u voor controle naar uw nefroloog of verpleegkundig specialist gaat en dat u, zodra u er zit, eigenlijk niet meer weet wat u wilde vragen? Of dat u in het ziekenhuis, op het moment dat een dokter aan uw bed staat, ineens niet meer weet welke brandende vraag u had willen stellen? Geen zorg, dat kan de beste overkomen. Er zijn oplossingen.

Idee: neem een student Geneeskunde mee op artsenbezoek

Zo kan ik me best voorstellen dat patiënten een gesprek met hun arts willen opnemen om alle informatie later nog eens rustig terug te kunnen terugluisteren. In de laatste Wisselwerking stond een artikel hierover. Daarin werd ook de handige checklist vermeld uit de brochure Als uw nieren niet goed meer werken. Hiermee kan je je actief voorbereiden op een gesprek met een behandelaar en hem of haar passende vragen stellen.

Maar er is nog een handige optie. Er bestaat een onderneming die geneeskundestudenten opleidt tot medisch coach (meer weten? Mail naar info@degeneeskundestudent.nl). In die rol kunnen zij patiënten actief helpen in de thuissituatie, maar hen ook begeleiden bij een bezoek aan de medisch specialist.

Welke methode zou u het prettigst vinden?


Margriet de Jong is internist-nefroloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, zij richt zich met name op transplantatienefrologie. Daarnaast doet Margriet onderzoek naar nieuwe medicatie bij transplantatiepatiënten.

Margriet de Jong schrijft elke twee maanden een column voor Wisselwerking en deze site.

Margriet de Jong is internist-nefroloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daarnaast doet ze onderzoek naar nieuwe medicatie bij transplantatiepatiënten.

In ons ledenblad Wisselwerking schrijft ze elke 2 maanden een column.