Algemene vergadering


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Graag nodigt het bestuur van de NVN alle leden uit voor het bijwonen van de algemene vergadering (AV) op zaterdag 15 april 2023 van 10.30 – 15.00 uur.

Na een aantal online AV’s, organiseren we deze AV voor het eerst hybride: je kunt naar keuze digitaal (met, waar nodig, digitale stemming) óf fysiek op kantoor deelnemen aan de AV. Op het inschrijfformulier kan je je keuze aangeven.

Deze AV heeft een officieel beleidsdeel en een inhoudelijk deel.

Verantwoording

Uiteraard leggen we in de AV verantwoording af over 2022, zowel inhoudelijk (wat we bereikt hebben) als financieel.

Bestuurszaken

De NVN is een stabiele vereniging met een goed functionerend bureau en bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit acht vrijwilligers: voorzitter Dick de Jonge, penningmeester Jaap Boom en de algemene bestuursleden Janneke Bresser, Tamara van de Graaf, Peter Mensink, Marianne Nijnuis, Marcel Persad en Micky Scharn. 4 van de huidige bestuursleden zijn nierpatiënt. 4 bestuursleden zijn ouder of partner van een nierpatiënt, 2 van hen zijn ook nierdonor.

Voor de vervanging op lange termijn zoeken we twee nieuwe algemene bestuursleden (onbezoldigd). Nierpatiënten, nierdonoren, of ouders van kinderen met een nierziekte worden van harte uitgenodigd zich te melden.

Bekijk het profiel en de procedure: 2 bestuursleden NVN gezocht.

Daarnaast stelt onze voorzitter Dick de Jonge zich herkiesbaar voor de tweede termijn van 2 jaar (dit had eigenlijk in november 2022 dienen te geschieden).

Thema’s en Samen op Koers

Voor het inhoudelijke gedeelte sluiten Tom Oostrom (directeur Nierstichting) en Wouter Eijgelaar (MT-lid impact en innovatie) aan.

We vertellen graag over de thema’s waar we nu aan werken. En uiteraard staat ook het onderzoek naar de gewenste samenwerkingsvorm met de Nierstichting op het programma. We delen de uitkomsten van de achterbanraadpleging hierover. Heb je vragenlijst nog niet ingevuld, dan kan dat nog steeds. Je mening is zeer welkom: vragenlijst voor leden

Graag gaan we ook met elkaar in gesprek over Samen op Koers in de vorm van discussietafels (zowel digitaal als fysiek). Als eigenaren van de vereniging zijn jullie meningen, adviezen en aandachtspunten van grote waarde voor het vervolgtraject.

Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen.

Agenda   

10.00 (Digitaal) Binnenlopen
10.30 Welkom door de voorzitter
10.40 Notulen AV 26 november 2022
10.50 Presentatie en bespreking jaarverslag 2022
  Presentatie en bespreking jaarrekening 2022
  Bestuurszaken (her-)verkiezing
12.00 Lunch
12.30 Voorstellen Tom Oostrom en Wouter Eijgelaar
  Presentatie thema’s
13.30 Samen op koers
13.45 Terugkoppeling ledenraadpleging
14.00 Discussietafels
14.45 Plenaire terugkoppeling en actiepunten
15.00 Afsluiting

Opgeven en toesturen van de stukken

Wees van harte welkom bij deze belangrijke AV, in de vorm die je past. We verheugen ons erop jullie weer te ontmoeten/spreken op zaterdag 15 april.2023.

Aanmelden kan via de link onderaan deze pagina.

In verband met de ruimte kunnen wij maximaal 80 personen ontvangen op kantoor. Wij hopen dat wij dit halen 😉.

Wij zenden je de stukken uiterlijk twee weken voor de vergadering.

Inloopspreekuur

Voor vragen over jaarverslag en jaarrekening 2022 kun je ons online inloopspreekuur gebruiken op dinsdag 11 april 2023 van 15.00 – 16.30 uur 

Ga naar het spreekuur (Teams)

Vragen insturen

Ook is het mogelijk vragen van tevoren, tot uiterlijk 11 april 2023, te sturen naar zijlstra@nvn.nl of  NVN, Postbus 284, 1400 AG Bussum.

 

Aanmelden AV

 

Datum

15 april 2023
10.30 – 15.00 uur
(Digitale) Inloop vanaf 10.00 uur

Soort bijeenkomst

Hybride, je kunt zowel in Bussum als online de AV bijwonen. 

Locatie

NVN kantoor
Groot Hertoginnelaan 34
1405 EE  Bussum