Inventarisatie Samen beslissen


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in de nefrologie op het gebied van Samen beslissen. Er valt daarnaast ook nog wel wat te verbeteren, maar waar kunnen we ons dan het beste op richten? Hoe kunnen we nog de meeste impact te bereiken? Om deze vraag te beantwoorden heeft de NVN in 2022 een inventarisatie uitgevoerd.

In de inventarisatie zijn cijfers van keuzehulpen verzameld, is er gesproken met de belangrijkste stakeholders en zijn vragenlijsten verspreid onder patiënten en zorgverleners. De opgehaalde input heeft enkele verbeterpunten opgeleverd voor de korte termijn.

Zo is er een nieuwe landingspagina op nieren.nl en een bijbehorende flyer voor patiënten. Ook is de handreiking voor zorgverleners aangepast, zodat zij ook op de hoogte zijn van alle hulpmiddelen en hoe deze in te zetten.

Verder is de NVN nu in gesprek met de belangrijkste stakeholders om samen de focus voor de komende jaren te bepalen voor Samen beslissen.