Nierdonatie bij leven

Om mensen te informeren over nierdonatie en transplantatie hebben de NVN, Nierstichting en Stichting Anonieme Nierdonoren het platform Nierdonatie bij leven opgezet. Dit platform is met ingang van 2019 ondergebracht bij nieren.nl: Een nier doneren tijdens uw leven.

Wij willen hiermee potentiële nierdonoren in staat stellen een weloverwogen besluit te nemen over nierdonatie bij leven. En patiënten ondersteunen in hun beslissing of ze wel of geen nier van een levende donor willen ontvangen.

Betrouwbare informatie

Op de website nieren.nl wordt de bezoeker door het gehele traject van nierdonatie en transplantatie meegenomen: van de fase van wikken en wegen, tot de medische, praktische en financiële informatie.

Contact met een nierdonor

Wie eens van gedachten wil wisselen met iemand het hele proces al heeft meegemaakt, kan via nieren.nl in contact komen met een nierdonor

Of bel eens met de Luistertelefoon. U kunt daar van gedachten wisselen met ervaringsdeskundige vrijwilligers.