Onderzoeksagenda van de NVN


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

Een gezamenlijke agenda voor onderzoek en innovatie

Wat vinden nierpatiënten belangrijk om wetenschappelijk te laten onderzoeken? Dat was de vraag die wij in 2016 stelden aan onze achterban. Uit de reacties kwamen vier belangrijke thema’s naar voren:

  • Medicatie en bijwerkingen
  • Eigen regie 
  • Nieuwe methoden van onderzoek en behandeling
  • Oorzaak en erfelijkheid

Wat doet de NVN?

De onderzoeksagenda is in oktober 2016 aangeboden aan de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN). De NVN zet zich in voor verdere uitwerking van deze thema’s. Zo wordt bijvoorbeeld de onderzoeksagenda gebruikt bij het beoordelen van de relevantie van onderzoeksvoorstellen.