Vergoeding levende donatie


Translate
Select the tekst you want to translate and then choose ‘Translate’. You can choose to listen or to read the translated text.

De NVN vindt dat nierdonatie bij leven geen geld zou moeten kosten. Wij pleiten daarom bij politici voor een betere onkostenvergoeding voor levende nierdonoren. Ook kosten van eventuele gevolgen op de lange termijn zouden daaronder moeten vallen.

Wat doet de NVN?

We zijn, samen met de Nierstichting, in gesprek met het Ministerie van VWS en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) over een ruimhartiger regeling voor levende donoren. Nierdonoren vergroten niet alleen van de kwaliteit van leven van nierpatiënten. Hun gift is ook van maatschappelijk en financieel belang: de wachtlijst voor andere nierpatiënten wordt lager en transplantatie is aanzienlijk goedkoper dan (jarenlange) dialyse.

Geen eigen risico 

In het Besluit zorgverzekering is geregeld dat de medische kosten van een nierdonor tot 13 weken na donatie vergoed worden door de zorgverzekering van de ontvanger.

Een klein aantal donoren maakt na 13 weken nog medische kosten als gevolg van de donatie. Per 1 januari 2021 wordt het verplicht eigen risico dat zij betalen voor medische kosten als gevolg van de donatie vergoed. 

Bekijk de voortgangsbrief over orgaandonatie van oktober 2019 van minister Bruins aan de Eerste Kamer.

Eenvoudiger regeling rond jaarlijkse controle na nierdonatie

De NVN heeft succes geboekt bij het afschrijven van de kosten van de jaarlijkse controle voor donoren van hun eigen risico. Deze controle valt niet onder het eigen risico, maar wordt er desondanks toch vaak van afgeschreven. Sinds 1 januari 2018 is er een aparte code die huisartsen kunnen gebruiken om aan te geven dat de noodzakelijke onderzoeken niet in rekening gebracht mogen worden: Za-code 079970. 

Betere vergoeding voor zzp’ers

De afgelopen jaren pleten wij voor een betere vergoeding voor zzp’ers. En met een klein succes: om drempels voor donatie bij leven te verlagen, verruimde de overheid in 2016 vergoedingen aan mensen die bij leven een nier afstaan.

Sinds 2020 krijgen ZZP'ers standaard 6 weken aan onkostenderving vergoed, waardoor ze niet hoeven te wachten op de vergoeding en minder administratieve lasten ervaren. 

Per 1 september 2021 is de subsidieregeling donatie bij leven voor 4 jaar verlengd. Deze verlenging is goed nieuws voor nier- en leverdonoren en daarmee voor alle patiënten die wachten op een donornier of lever. Toch vinden wij dat de regeling ruimhartiger moet zijn. Daarvoor pleiten we dan ook in een brief aan de Tweede Kamer.

Oprichting noodfonds

De NVN en Nierstichting streven naar een apart fonds voor calamiteiten rond nierdonatie bij leven. Gelukkig zijn er weinig complicaties, maar het kan een enkele keer voorkomen en heel soms zijn de gevolgen ernstig (zie ook Risico's voor de nierdonor, nieren.nl).

Dit kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat de donor zijn werk niet (volledig) kan hervatten, het eigen risico van de zorgverzekering moet worden aangesproken of er andere (eigen) bijdragen gelden.

De NVN en Nierstichting vinden dat deze kosten niet verhaald mogen worden op de donor en daarom pleiten wij voor een noodfonds waaruit in dergelijke situaties deze kosten vergoed kunnen worden. Dit is te vergelijken met landelijke (overheids-)fondsen voor asbestslachtoffers of mensen met Q-koorts.

Eenvoudiger bewijslast bij medische complicaties

Daarnaast willen wij dat de bewijslast bij medische complicaties eenvoudiger wordt. Op dit moment is de overheid hier niet toe bereid.

Bekijk ook