Vergoeding levende donatie

De NVN vindt dat nierdonatie bij leven geen geld zou moeten kosten. Wij pleiten daarom bij politici voor een betere onkostenvergoeding voor levende nierdonoren. Ook kosten van eventuele gevolgen op de lange termijn zouden daaronder moeten vallen.

Wat doet de NVN?

We zijn, samen met de Nierstichting, in gesprek met het Ministerie van VWS en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) over een ruimhartiger regeling voor levende donoren. Nierdonoren helpen niet alleen andere nierpatiënten. Hun gift is ook van maatschappelijk en financieel belang: de wachtlijst voor andere nierpatiënten wordt lager en transplantatie is aanzienlijk goedkoper dan (jarenlange) dialyse.

Geen eigen risico 

In het Besluit zorgverzekering is geregeld dat de medische kosten van een nierdonor tot 13 weken na donatie vergoed worden door de zorgverzekering van de ontvanger. Een klein aantal donoren maakt na 13 weken nog medische kosten als gevolg van de donatie. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft in april 2019 toegezegd te regelen dat het verplicht eigen risico die zij betalen voor medische kosten als gevolg van de donatie vergoed wordt.

Bekijk de brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer: Voortgangsverslag implementatie nieuwe Donorwet.

Eenvoudiger regeling rond jaarlijkse controle na nierdonatie

De NVN heeft succes geboekt bij het afschrijven van de kosten van de jaarlijkse controle voor donoren van hun eigen risico. Deze controle valt niet onder het eigen risico, maar wordt er desondanks toch vaak van afgeschreven. Sinds 1 januari 2018 is er een aparte code die huisartsen kunnen gebruiken om aan te geven dat de noodzakelijke onderzoeken niet in rekening gebracht mogen worden: Za-code 079970. 

Betere vergoeding voor zzp’ers

De afgelopen jaren pleiten wij voor een betere vergoeding voor zzp’ers.

En met een klein succes: Om drempels voor donatie bij leven te verlagen, verruimde de overheid in 2016 vergoedingen aan mensen die bij leven een nier afstaan.

Oprichting noodfonds

De NVN en Nierstichting streven naar een apart fonds voor calamiteiten rond nierdonatie bij leven. Gelukkig zijn er weinig complicaties, maar het kan een enkele keer voorkomen en heel soms zijn de gevolgen ernstig (zie ook Risico's voor de nierdonor, nieren.nl).

Dit kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat de donor zijn werk niet (volledig) kan hervatten, het eigen risico van de zorgverzekering moet worden aangesproken of er andere (eigen) bijdragen gelden.

De NVN en Nierstichting vinden dat deze kosten niet verhaald mogen worden op de donor en daarom pleiten wij voor een noodfonds waaruit in dergelijke situaties deze kosten vergoed kunnen worden. Dit is te vergelijken met landelijke (overheids-)fondsen voor asbestslachtoffers of mensen met Q-koorts.

Eenvoudiger bewijslast bij medische complicaties

Daarnaast willen wij dat de bewijslast bij medische complicaties eenvoudiger wordt. Op dit moment is de overheid hier niet toe bereid.

Bekijk ook