Zittend ziekenvervoer

Niet of te laat worden opgehaald, onveilige situaties in de bus of niet voor de deur worden afgezet. Het taxivervoer naar en van de dialyse is al jaren een aandachtspunt voor de NVN. We komen op verschillende manieren in actie om het 'zittend ziekenvervoer' te verbeteren.

Normen zittend ziekenvervoer

Waar moet de kwaliteit van het taxivervoer van en naar de dialyse minimaal aan voldoen? In 2009 heeft de NVN hiervoor samen met een aantal andere organisaties richtnormen opgesteld.

In de praktijk kunnen zorgverzekeraars daar echter van afwijken. Om inzicht te krijgen in de verschillen stellen wij jaarlijks een overzicht samen waarin de NVN-richtnormen worden vergeleken met de criteria die de vier grootste concerns van zorgverzekeraars hanteren.

Dit gebeurt in afstemming met deze concerns. Het overzicht laat zien waarom u bijvoorbeeld wel of niet met anderen wordt vervoerd, wat de maximale wachttijd is en of u wel of niet bij de deur van uw flat wordt opgehaald. Het kan u ook helpen bij de keuze voor een zorgverzekering.

Meldmaand dialysetaxi

In enquêtes en de ‘meldmaand dialysetaxi’ riepen wij de afgelopen jaren mensen op hun problemen met het zittend ziekenvervoer bij ons te melden.

In gesprek met verzekeraars

Vervolgens zijn wij in gesprek gegaan met de vier grote zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en CZ. Tot nu toe is het niet gelukt de zorgverzekeraars gezamenlijk deze kwaliteitsnormen te laten onderschrijven. Ons overleg met zorgverzekeraars gaat door om tot kwaliteitsverbetering van het zittend ziekenvervoer te komen. 

Advies aan minister

Een nieuwe kans doet zich voor nu de minister van VWS een adviesaanvraag heeft gedaan bij het Zorginstituut Nederland (ZiN) over hoe te komen tot een toekomstbestendige en eerlijke regeling voor alle doelgroepen.

De NVN heeft brieven geschreven aan en deelgenomen aan gesprekken bij het ZiN. Deze zijn opgenomen in de rapporten van het ZiN en laten duidelijk zien dat de mensen die dialyseren een specifieke groep vormen binnen de gebruikers van het zittend ziekenvervoer. Daarom pleiten wij voor een aparte regeling voor deze groep. De minister is nu aan zet om te komen met een nieuwe regeling.

Krachten bundelen

Ook via Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in), de koepels van patiëntenverenigingen, proberen we invloed uit te oefenen om te komen tot een kwalitatief beter zittend ziekenvervoer.